Oddziały Powstańcze

VIII. Artyleria

obowiązywał mundur ogólnowojskowy, z odmianami elementów

  1. Kanonier Dywizjonu Artylerii Konnej, luty – maj 1919 r. (bez czarnych sznurów naramiennych).
  2. Proporce: Dywizjonu i 2 Baterii Artylerii Konnej.
  3. Kanonier jednego z pułków Artylerii Polowej (brak cyfry przy oznace broni na kołnierzu płaszcza).
  4. Naramiennik i kołnierz kurtki artylerzysty jednego z pułków Artylerii Polowej.
  5. Ogniomistrz sztabowy załogi pociągu pancernego P. P. 9 „Danuta”, Gniezno lub Poznań, maj 1919 r.
  6. Naramiennik i kołnierz kurtki ogniomistrz sztabowy załogi pociągu pancernego P. P. 9 „Danuta”, Gniezno, maj 1919 r.

Powiązane informacje