Galerie zdjęć

Zdjęcia ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN – portrety dowódców i żołnierzy

 • Stanisław Matuszewski (1889-), weteran I wojny światowej, powstaniec wielkopolski i śląski
  Stanisław Matuszewski (1889-), weteran I wojny światowej, powstaniec wielkopolski i śląski
 • Marian Kasprzak (1900-1995) - weteran I wojny światowej, uczestnik walk o Rawicz, żołnierz batalionu jutrosińskiego, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej
  Marian Kasprzak (1900-1995) - weteran I wojny światowej, uczestnik walk o Rawicz, żołnierz batalionu jutrosińskiego, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej
 • Wacław Noskowiak (1897-1966)
  Wacław Noskowiak (1897-1966)
 • Jan Ciaciuch (1894-1976)
  Jan Ciaciuch (1894-1976)
 • Jan Sopałowicz (z lewej – w mundurze powstańca) i Stanisław Sopałowicz (hallerczyk)
  Jan Sopałowicz (z lewej – w mundurze powstańca) i Stanisław Sopałowicz (hallerczyk)
 • Kazimierz Skrzydlewski (1900-?) jako grenadier 12 Pułku Grenadierów (Frankfurt n/Odrą)
  Kazimierz Skrzydlewski (1900-?) jako grenadier 12 Pułku Grenadierów (Frankfurt n/Odrą)
 • Ludwik Bociański (1892-1970) w 1917 r.
  Ludwik Bociański (1892-1970) w 1917 r.
 • Stefan Dzieciuchowicz (1892-1968), adiutant przyboczny Władysława Wiewiórowskiego (1883-1919)
  Stefan Dzieciuchowicz (1892-1968), adiutant przyboczny Władysława Wiewiórowskiego (1883-1919)
 • Jan Bartkowiak, komendant powiatowej Straży Ludowej we Wrześni
  Jan Bartkowiak, komendant powiatowej Straży Ludowej we Wrześni
 • Stanisław Robakowski, dowódca 2 kompanii wrzesińskiej
  Stanisław Robakowski, dowódca 2 kompanii wrzesińskiej
 • Ignacy Wietrzyński, dowódca 2 kompanii (borzykowskiej) batalionu wrzesińskiego
  Ignacy Wietrzyński, dowódca 2 kompanii (borzykowskiej) batalionu wrzesińskiego
 • Józef Trawiński, dowódca wrzesińskiej kompanii ciężkich karabinów maszynowych
  Józef Trawiński, dowódca wrzesińskiej kompanii ciężkich karabinów maszynowych
 • Stanisław Celichowski (1885-1947)
  Stanisław Celichowski (1885-1947)
 • Stefan Chosłowski (1889-1954)
  Stefan Chosłowski (1889-1954)
 • Józefa Frach z d. Skrzypczak (1889-?)
  Józefa Frach z d. Skrzypczak (1889-?)
 • Płk Michał Milewski (1875-1935), dowódca Grupy Zachodniej
  Płk Michał Milewski (1875-1935), dowódca Grupy Zachodniej
 • Franciszek Szulc (1893-1940), dowódca kompanii bukowskiej, zamordowany w Katyniu
  Franciszek Szulc (1893-1940), dowódca kompanii bukowskiej, zamordowany w Katyniu
 • Ppor. Zbigniew Ostroróg-Gorzeński (1869-1926), komendant batalionu jarocińskiego
  Ppor. Zbigniew Ostroróg-Gorzeński (1869-1926), komendant batalionu jarocińskiego
 • Józef Kudliński, dowódca kompanii chobienickiej
  Józef Kudliński, dowódca kompanii chobienickiej
 • Izydor Napierała, szef kompanii chobienickiej
  Izydor Napierała, szef kompanii chobienickiej
 • Franciszek Szulc (1893-1940), dowódca kompanii bukowskiej, zamordowany w Katyniu
  Franciszek Szulc (1893-1940), dowódca kompanii bukowskiej, zamordowany w Katyniu
 • Kazimierz Zenkteler (1884-1955)
  Kazimierz Zenkteler (1884-1955)
 • Jacenty Janek powstaniec wielkopolski rozstrzelany przez Grenzschutz w 1919 r.
  Jacenty Janek powstaniec wielkopolski rozstrzelany przez Grenzschutz w 1919 r.
 • Ppor. Franciszek Lisewski (1890-?), dowódca kompanii poznańskiej
  Ppor. Franciszek Lisewski (1890-?), dowódca kompanii poznańskiej
 • Ppor. Paweł Hądzlik, dowódca 2 batalionu garnizonowego z Poznania
  Ppor. Paweł Hądzlik, dowódca 2 batalionu garnizonowego z Poznania
 • Ppor. Edmund Krause (1879-1919)
  Ppor. Edmund Krause (1879-1919)
 • Kazimierz Skrzydlewski (1900-1970), po prawej Józef Skrzydlewski (1896-1952) w sanatorium w Sternebergu
  Kazimierz Skrzydlewski (1900-1970), po prawej Józef Skrzydlewski (1896-1952) w sanatorium w Sternebergu
 • Poznańscy skauci, zaznaczony Bronisław Drwęski, syn organisty, zmarły po odbyciu kary więzienia
  Poznańscy skauci, zaznaczony Bronisław Drwęski, syn organisty, zmarły po odbyciu kary więzienia