Galerie zdjęć

Zdjęcia ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN – życie i walka powstańców (część 1)

 • Grupa powstańców wielkopolskich – Front Południowy Kompania Jutrosińska pod dowództwem plut. Jana Śliwy (pierwszy z lewej strony), obok st. strzelec Franciszek Kaczmarek. Ostoje (powiat rawicki)
  Grupa powstańców wielkopolskich – Front Południowy Kompania Jutrosińska pod dowództwem plut. Jana Śliwy (pierwszy z lewej strony), obok st. strzelec Franciszek Kaczmarek. Ostoje (powiat rawicki)
 • Rekruci niemieckiego zapasowego batalionu łączności we Wrocławiu
  Rekruci niemieckiego zapasowego batalionu łączności we Wrocławiu
 • Zaprzysiężenie powstańców na rynku w Jutrosinie
  Zaprzysiężenie powstańców na rynku w Jutrosinie
 • Grupa powstańców jutrosińskich, wśród nich Marian Kasprzak
  Grupa powstańców jutrosińskich, wśród nich Marian Kasprzak
 • Orkiestra Kompanii Bukowskiej. Od lewej stoją: Antoni Brzeziński, Stefan Chojnacki, Franciszek Maćkowiak, Stefan Miński, Józef Zeuschner, Władysław Brzeziński, Kazimierz Strzelewicz. Od lewej siedzą: Bronisław Murkowski, Jan Brzeziński, Jan Gettler, Szczepan Strzelewicz
  Orkiestra Kompanii Bukowskiej. Od lewej stoją: Antoni Brzeziński, Stefan Chojnacki, Franciszek Maćkowiak, Stefan Miński, Józef Zeuschner, Władysław Brzeziński, Kazimierz Strzelewicz. Od lewej siedzą: Bronisław Murkowski, Jan Brzeziński, Jan Gettler, Szczepan Strzelewicz
 • Skauci (Buk 1919 r.)
  Skauci (Buk 1919 r.)
 • Kazimierz Zenkteler (1884-1955)
  Kazimierz Zenkteler (1884-1955)
 • Zdobyty wóz pancerny Erhardt E-V/4
  Zdobyty wóz pancerny Erhardt E-V/4
 • Grupa żołnierzy 8 Kompanii 9 Pułku Strzelców Wielkopolskich (1919 r.)
  Grupa żołnierzy 8 Kompanii 9 Pułku Strzelców Wielkopolskich (1919 r.)
 • Kazimierz Sopałowicz (1898-1919) i Jan Sopałowicz [grudzień 1918 r.]
  Kazimierz Sopałowicz (1898-1919) i Jan Sopałowicz [grudzień 1918 r.]
 • Grodzisk 1917 r. Od lewej: Władysław Sypniewski, Łucjan Hoffmann (cywil), Franciszek Marciniak, Kazimierz Skrzydlewski (cywil), Jan Marciniak (cywil), Tadeusz Skrzydlewski)
  Grodzisk 1917 r. Od lewej: Władysław Sypniewski, Łucjan Hoffmann (cywil), Franciszek Marciniak, Kazimierz Skrzydlewski (cywil), Jan Marciniak (cywil), Tadeusz Skrzydlewski)
 • Grupa pierwszych powstańców z powiatu pleszewskiego
  Grupa pierwszych powstańców z powiatu pleszewskiego
 • Grupa członków Rady Robotniczo-Żołnierskiej w Pleszewie
  Grupa członków Rady Robotniczo-Żołnierskiej w Pleszewie
 • Oficerowie pleszewscy
  Oficerowie pleszewscy
 • Budynek w Chodzieży, w którym odbywały się zebrania komendy powstańczej
  Budynek w Chodzieży, w którym odbywały się zebrania komendy powstańczej
 • Placówka powstańców w Ofelii pod Margoninem
  Placówka powstańców w Ofelii pod Margoninem
 • Zaprzysiężenie Straży Ludowej powiatu wrzesińskiego 25 V 1919 r. na rynku we Wrześni
  Zaprzysiężenie Straży Ludowej powiatu wrzesińskiego 25 V 1919 r. na rynku we Wrześni
 • Drużyna harcerska z drużynowym Romanem Krallem (pierwszy z prawej)
  Drużyna harcerska z drużynowym Romanem Krallem (pierwszy z prawej)
 • Alojzy Nowak (w środku z małym wąsikiem)
  Alojzy Nowak (w środku z małym wąsikiem)
 • Dowódca 2 dywizji Strzelców Wielkopolskich Pułkownik Jasiński oddaje sztandar pułkownikowi Gałeckiemu
  Dowódca 2 dywizji Strzelców Wielkopolskich Pułkownik Jasiński oddaje sztandar pułkownikowi Gałeckiemu
 • Sztandar przed frontem pułku
  Sztandar przed frontem pułku
 • Powitanie III batalionu 7 pułku Strzelców Wlkp. w Pietronkach u pp. Bnińskich
  Powitanie III batalionu 7 pułku Strzelców Wlkp. w Pietronkach u pp. Bnińskich
 • Placówka powstańców w Ofelii pod Margoninem
  Placówka powstańców w Ofelii pod Margoninem
 • Przyjęcie 7 Pułku Strzelców Wielkopolskich na rynku w Chodzieży
  Przyjęcie 7 Pułku Strzelców Wielkopolskich na rynku w Chodzieży
 • Dzieci na czele oddziałów przy zajmowaniu powiatu chodzieskiego
  Dzieci na czele oddziałów przy zajmowaniu powiatu chodzieskiego
 • Gen. Józef Dowbor-Muśnicki przed frontem kompanii honorowej na dworcu w Chodzieży
  Gen. Józef Dowbor-Muśnicki przed frontem kompanii honorowej na dworcu w Chodzieży
 • Lewa strona sztandaru ofiarowana 1 III 1920 r przez mieszkańców ziemi chodzieskiej
  Lewa strona sztandaru ofiarowana 1 III 1920 r przez mieszkańców ziemi chodzieskiej
 • Siedziba dowództwa 1 batalionu 4 Pułku Strzelców Wielkopolskich (do 21 II 1919 r.) w Wągrowcu – obecnie budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego
  Siedziba dowództwa 1 batalionu 4 Pułku Strzelców Wielkopolskich (do 21 II 1919 r.) w Wągrowcu – obecnie budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego
 • Stanisław Celichowski (1885-1947) z najmłodszym uczestnikiem powstania, ochotnikiem 14-letnim Józefem Kurzem
  Stanisław Celichowski (1885-1947) z najmłodszym uczestnikiem powstania, ochotnikiem 14-letnim Józefem Kurzem
 • Pomnik powstańców wielkopolskich, który stał na rynku w Śremie przed 1939 r.
  Pomnik powstańców wielkopolskich, który stał na rynku w Śremie przed 1939 r.
 • Poznańscy skauci, zaznaczony Bronisław Drwęski, syn organisty, zmarły po odbyciu kary więzienia
  Poznańscy skauci, zaznaczony Bronisław Drwęski, syn organisty, zmarły po odbyciu kary więzienia
 • Widok Czarnkowa z wieży kościelnej na miasto i Noteć
  Widok Czarnkowa z wieży kościelnej na miasto i Noteć
 • Stefan Dobrowolski, Jan Dąbkowski ze Śmieszkowa i Alojzy Benedykt Henke (Czarnków)
  Stefan Dobrowolski, Jan Dąbkowski ze Śmieszkowa i Alojzy Benedykt Henke (Czarnków)
 • Harcerze (Czarnków): Jan Dąbkowski (1), Geremek (2), Waśko (3), Risze (4), Hagehorn (5), Rosada (6), Nehring (7), Ziętkowski (8), Antoni Henke zastępca drużynowego (9), Risza (10), Kurzawa (11), Przybylski (12), Nowicki (13), Mastek (14), Risze (15), Ceglarz (16)
  Harcerze (Czarnków): Jan Dąbkowski (1), Geremek (2), Waśko (3), Risze (4), Hagehorn (5), Rosada (6), Nehring (7), Ziętkowski (8), Antoni Henke zastępca drużynowego (9), Risza (10), Kurzawa (11), Przybylski (12), Nowicki (13), Mastek (14), Risze (15), Ceglarz (16)
 • Zlot skautów w Wierzenicy (8-10 VI 1919 r.). + = Henryk Śniegocki; ++ Józef Pawlak ze sztandarem skautów czarnkowskich; +++ = ks. Łukomski (Stanisław Kostka?)
  Zlot skautów w Wierzenicy (8-10 VI 1919 r.). + = Henryk Śniegocki; ++ Józef Pawlak ze sztandarem skautów czarnkowskich; +++ = ks. Łukomski (Stanisław Kostka?)
 • Harcerze z Czarnkowa w Gębicach: Haendschke (1), Henke (2), Kurzawa (3), Pertek nauczyciel (4), Leonard Nehring (5), Koenig (6), Przybylski (7), Matews (8), Fasiński (9), Nowicki (10), Kazimierz Matuszewski (11), Krzyżanowski (12), Hagedorn (13), Dąbkowski (14)
  Harcerze z Czarnkowa w Gębicach: Haendschke (1), Henke (2), Kurzawa (3), Pertek nauczyciel (4), Leonard Nehring (5), Koenig (6), Przybylski (7), Matews (8), Fasiński (9), Nowicki (10), Kazimierz Matuszewski (11), Krzyżanowski (12), Hagedorn (13), Dąbkowski (14)
 • Stowarzyszenie „Sokół” (Czarnków): Alojzy Hanke, prezes (1), Kirchstein, naczelnik (2), Mądrowski (3), Pawłowski (4), Rische (5), Maria Henke (6), Alojzy Henke (7), Józefa Henke (8), Grupiński (9), Andrzej Henke (10), Mazurek, kościelny (11), Piszczała (12)
  Stowarzyszenie „Sokół” (Czarnków): Alojzy Hanke, prezes (1), Kirchstein, naczelnik (2), Mądrowski (3), Pawłowski (4), Rische (5), Maria Henke (6), Alojzy Henke (7), Józefa Henke (8), Grupiński (9), Andrzej Henke (10), Mazurek, kościelny (11), Piszczała (12)
 • Skauci (Czarnków), od dołu: Schellner, Ceglarz, Sowa, Henke, Dobrowolski, Ziętkowski. Wielkanoc 1920 r.
  Skauci (Czarnków), od dołu: Schellner, Ceglarz, Sowa, Henke, Dobrowolski, Ziętkowski. Wielkanoc 1920 r.