Galerie zdjęć

Zdjęcia z zasobów Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, 1918-1919 – Uroczystość wręczenia chorągwi pułkowej 7 Pułkowi Strzelców Wielkopolskich, Chodzież, 1 marca 1920

 • Komitet powitalny na dworcu w Chodzieży oczekujący na gen. J. Dowbora-Muśnickiego – 1 marca 1920
  Komitet powitalny na dworcu w Chodzieży oczekujący na gen. J. Dowbora-Muśnickiego – 1 marca 1920
 • Komitet powitalny na dworcu w Chodzieży oczekujący na gen. J. Dowbora-Muśnickiego – 1 marca 1920
  Komitet powitalny na dworcu w Chodzieży oczekujący na gen. J. Dowbora-Muśnickiego – 1 marca 1920
 • Uroczystość wręczenia chorągwi pułkowej 7 Pułkowi Strzelców Wielkopolskich – Chodzież, 1 marca 1920
  Uroczystość wręczenia chorągwi pułkowej 7 Pułkowi Strzelców Wielkopolskich – Chodzież, 1 marca 1920
 • Msza polowa w Chodzieży – 1 marca 1920
  Msza polowa w Chodzieży – 1 marca 1920
 • Gen. J. Dowbór-Muśnicki dokonuje przeglądu 7 Pułku Strzelców Wielkopolskich – Chodzież, 1 marca 1920
  Gen. J. Dowbór-Muśnicki dokonuje przeglądu 7 Pułku Strzelców Wielkopolskich – Chodzież, 1 marca 1920
 • Uroczystość wręczenia chorągwi pułkowej 7 Pułkowi Strzelców Wielkopolskich – Chodzież, 1 marca 1920
  Uroczystość wręczenia chorągwi pułkowej 7 Pułkowi Strzelców Wielkopolskich – Chodzież, 1 marca 1920
 • Gen. J. Dowbór-Muśnicki przyjmuje defiladę wojsk w Chodzieży – 1 marca 1920
  Gen. J. Dowbór-Muśnicki przyjmuje defiladę wojsk w Chodzieży – 1 marca 1920
 • Gen. J. Dowbór-Muśnicki przyjmuje defiladę wojsk w Chodzieży – 1 marca 1920
  Gen. J. Dowbór-Muśnicki przyjmuje defiladę wojsk w Chodzieży – 1 marca 1920
 • Uroczystość wręczenia chorągwi pułkowej 7 Pułkowi Strzelców Wielkopolskich – Chodzież, 1 marca 1920
  Uroczystość wręczenia chorągwi pułkowej 7 Pułkowi Strzelców Wielkopolskich – Chodzież, 1 marca 1920
 • Gen. J. Dowbór-Muśnicki podczas mszy polowej w Chodzieży – 1 marca 1920
  Gen. J. Dowbór-Muśnicki podczas mszy polowej w Chodzieży – 1 marca 1920
 • Uroczystość wręczenia chorągwi pułkowej 7 Pułkowi Strzelców Wielkopolskich – Chodzież, 1 marca 1920
  Uroczystość wręczenia chorągwi pułkowej 7 Pułkowi Strzelców Wielkopolskich – Chodzież, 1 marca 1920
 • Uroczystość wręczenia chorągwi pułkowej 7 Pułkowi Strzelców Wielkopolskich – Chodzież, 1 marca 1920
  Uroczystość wręczenia chorągwi pułkowej 7 Pułkowi Strzelców Wielkopolskich – Chodzież, 1 marca 1920
 • Uroczystość wręczenia chorągwi pułkowej 7 Pułkowi Strzelców Wielkopolskich – Chodzież, 1 marca 1920
  Uroczystość wręczenia chorągwi pułkowej 7 Pułkowi Strzelców Wielkopolskich – Chodzież, 1 marca 1920
 • Uroczystość wręczenia chorągwi pułkowej 7 Pułkowi Strzelców Wielkopolskich – Chodzież, 1 marca 1920
  Uroczystość wręczenia chorągwi pułkowej 7 Pułkowi Strzelców Wielkopolskich – Chodzież, 1 marca 1920
 • Uroczystość wręczenia chorągwi pułkowej 7 Pułkowi Strzelców Wielkopolskich – Chodzież, 1 marca 1920
  Uroczystość wręczenia chorągwi pułkowej 7 Pułkowi Strzelców Wielkopolskich – Chodzież, 1 marca 1920
 • Uroczystość wręczenia chorągwi pułkowej 7 Pułkowi Strzelców Wielkopolskich – Chodzież, 1 marca 1920
  Uroczystość wręczenia chorągwi pułkowej 7 Pułkowi Strzelców Wielkopolskich – Chodzież, 1 marca 1920
 • Powitanie gen. J. Dowbora-Muśnickiego, Chodzież 1920
  Powitanie gen. J. Dowbora-Muśnickiego, Chodzież 1920
 • Wręczenie sztandaru 7 Pułkowi Wojsk Wielkopolskich, Chodzież 1920
  Wręczenie sztandaru 7 Pułkowi Wojsk Wielkopolskich, Chodzież 1920