Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

3 stycznia 1918

Orędzie noworoczne prezydenta USA Thomasa Woodrow Wilsona.

Prezydent USA w orędziu do Kongresu przedstawił 14 punktów, na których miał być oparty pokój po zakończeniu Wielkiej Wojny. Punkt 13 stwierdzał, że powinno powstać niepodległe państwo polskie z dostępem do morza, którego istnienie zagwarantuje międzynarodowa konwencja.