Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

2-4 listopada 1918

Tajna konferencji państw sprzymierzonych w Paryżu.

Marszałek Ferdynand Foch jako dowódca sił sprzymierzonych domagał się, aby w układzie rozjemczym z Niemcami zawrzeć obowiązek opuszczenia przez wojska niemieckie terytoriów sprzed 1772 r. Minister spraw zagranicznych Francji Stephen Pichon postulował zagwarantowanie Polsce dostępu do morza. Delegacja USA nie poparła spraw polskich. Postulat marszałka Focha nie uzyskał akceptacji, gdyż minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Arthur Balfour wprowadził zapis zobowiązujący Niemców do opuszczenia terenów wschodnich w tym byłego zaboru rosyjskiego.