Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

9 listopada 1918

Cesarz Niemiec opuszcza Berlin.

Fala rewolucyjna przetacza się przez Niemcy i dociera do stolicy. Wilhelm II Hohenzollern otrzymał zgodę Holandii na azyl. W Berlinie władzę przejmuje rząd złożony z socjaldemokratów, a niezależnie formułowane są Rady Robotniczo-Żołnierskie.

Żołnierze niemieccy w Wielkopolsce, m.in. na poznańskiej Cytadeli, tworzą Rady Żołnierskie. W Jarocinie w skład dziesięcioosobowej rady wchodzi czterech Polaków.