Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

29 listopada 1918

Uzgodnienia w sprawie Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu.

Przedstawiciele NRL Bolesław Marchlewski, Adam Poszwiński i Wojciech Trąmpczyński ustalają w Berlinie, że Sejm Dzielnicowy w Poznaniu będzie miał charakter narodowo-organizacyjny, a nie państwowo-prawny. Wydział Wykonawczy RL wezwał do „zachowania ładu i porządkuˮ podczas obrad, aby swoim zachowaniem nie drażnić Niemców.