Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

4 grudnia 1918

Drugi dzień obrad Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu.

Wojciech Korfanty przedstawił sprawozdanie z działalności Komisariatu NRL w Poznaniu. Winą za fiasko rozmów i narastające napięcie na linii Warszawa Poznań obarczył J. Piłsudskiego i rząd socjalistów. Zaprezentowano tekst rezolucji w sprawie utworzenia rządu koalicyjnego.