Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

24 grudnia 1918

Berlin zakazuje Polakom udziału w wyborach do Sejmu Ustawodawczego.

– Władze w Berlinie zakazują mieszkańcom ziem zaboru pruskiego udziału w wyborach do Sejmu Ustawodawczego w Warszawie.

– Mjr Ignacy Matuszewski – żołnierz Oddziału II Naczelnego Dowództwa WP przesłał do Warszawy raport o sytuacji wojskowej na terenie zaboru pruskiego. Stwierdził, że w Wielkopolsce znajduje się ok. 90 tys. żołnierzy. W Poznańskiem Polacy skupieni są w Oddziałach Służby Straży i Bezpieczeństwa, która liczy w ok. 3 000 osób, podobnie nieskoszarowana Straż Ludowa.