Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

2 stycznia 1919

Mjr Stanisław Taczak podporządkowuje oddziały powstańcze.

– Mjr Stanisław Taczak otrzymał nominację, na „wodza naczelnego wojska polskiego w zaborze pruskimˮ, co legło u podstawa podporządkowaniu Dowództwu Głównemu oddziałów powstańczych.

– Wyzwolono Strzelno, a w kolejną noc trzy powstańcze kompanie bez walki opanowały Nowy Tomyśl.