Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

10 stycznia 1919

Pogrzeb powstańców w Inowrocławiu.

– W dniu 6 stycznia pogrzeb w Inowrocławiu 13 poległych powstańców przerodził się w manifestację patriotyczną. W uroczystości wzięło udział 10 tys. mieszkańców oraz 2 tys. powstańców. Kazanie wygłosił ks. Julian Wilkans – kapelan wojsk powstańczych.

– walki oddziałów powstańczych w obronie Osiecznej, która była atakowana przez niemieckie oddziały z Leszna.