Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

15 stycznia 1919

Dekret Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej w sprawie gen. Józefa Dowbora Muśnickiego.

Komisariat NRL wydał dekret o przyjęciu gen. J. Dowbora Muśnickiego do „Polskich Sił Zbrojnych w Zaborze Pruskimˮ i mianowaniu go „Głównodowodzącym wszystkich Sił Zbrojnych Polskich byłego Zaboru Pruskiegoˮ, choć obowiązki objął już 12 stycznia.