Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

19 stycznia 1919

Zakaz organizowania wieców i zgromadzeń przez żołnierzy.

– Przeniesienie kwatery sztabu Dowództwa Głównego do gmachu niemieckiej Komendy Generalnej przy dzisiejszej ulicy Solnej.

– Dowództwo Główne wydało rozkaz zabraniający organizowania wieców i zgromadzeń wojskowych, gdyż „każdy kto wziął karabin, nie ma prawa sądu w takich sprawach [np. politycznych – RK], na to są specjalne organa w państwie: parlament, Naczelna Rada Ludowa lub jakikolwiek organ powstały z jej rozkazu. Każdy żołnierz winien uczyć się, aby w najlepszy sposób spełnić swój obowiązekˮ.

– Niemiecki półbatalion zaatakował wieś Waszkowo koło Ponieca. Z okrążenia wydostało się 3 żołnierzy, reszta trafiła do niewoli. Powstańcy natomiast zajęli pobliskie Gościejewice, przy stratach własnych oraz niemieckich. Zdobyto także 6 ciężkich karabinów maszynowych oraz 3 wozy z amunicją.

– Dowództwo Główne wydało rozkaz formowania 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich, którego dowódcą mianowano płk. Daniela Konarzewskiego.