Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

5/6 lutego 1919

Ponowna próba zajęcia Rawicza.

Garnizon rawicki Niemcy wzmocnili posiłkami z Bojanowa, Leszna, Obornik Śląskich i Żmigrodu. Siły powstańcze uzupełniły 3. i 4. kompania jarocińska, 2. kompania koźmińska i 2. kompania pleszewska. Zacięte walki nie przynosiły spodziewanego rezultatu. 7 lutego Niemcy przeszli do ofensywy przy wsparciu pociągu pancernego. Kontratak zatrzymano dopiero koło Miejskiej Górki przy wsparciu 3 kompanii jarocińskiej.