Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

17 lutego 1919

Walka pod Nową Wsią Zbąską i śmierć ppor. Korneliusza Manna.

– 2 kompania II batalionu poznańskiego pod dowództwem ppor. Korneliusza Manna broniła pozycji powstańczych koło Nowej Wsi Zbąskiej, na które zmasowany atak przypuściły przeważające oddziały nieprzyjaciela. Opuszczono zajmowane pozycje i po otrzymaniu posiłków powstańcy przeszli do kontrataku odzyskując zajmowane wcześniej pozycje. Straty polskie wynosiły 20  poległych w tym ppor. Mann. Część żołnierzy odniosła rany lub dostała się do niewoli.

– Niemiecka artyleria ostrzeliwała pozycje powstańcze na odcinku szubińskim i łabiszyńskim.

– Na odcinku góreckim odpierano ataki na Żołędnicę i Kawcze