Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

28 lutego 1919

Odpowiedź Naczelnika Państwa na depeszę otrzymaną od Naczelnej Rady Ludowej.

Józef Piłsudski odpowiadając na depeszę Naczelnej Rady Ludowej, stwierdził m.in. „W rozpoczętym pod znakiem jedności dziale budowania państwowości polskiej naczelnym dążeniem być musi i będzie złączenie poszczególnych ziem Rzeczpospolitej Polskiej w jednolity organizm państwowy. Prastara ziemia, która była kolebką państwa, utrzymana dla polskości walką i trudem pokoleń stanie się Rzeczpospolitej cennym klejnotem i przykładem wielu cnót obywatelskich”.