Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

25 maja 1919

Przekazanie dowództwa Wojsk Wielkopolskich pod rozkazy Naczelnika Państwa.

W obliczu spodziewanego ataku na Niemiec na Wielkopolskę, Komisariat Naczelnej Rady Ludowej przekazał pod rozkazy Józefa Piłsudskiego dowództwo nad Armią Wielkopolską. Jak uzasadniano: „Pożar wojny z Niemcami może ogarnąć wszystkie zachodnie granice Rzeczpospolitej, wobec tego wszystkiego oddajemy Ojczyźnie najdroższy skarb, jaki posiadamy, synów Wielkopolski, Prus i Śląska, zorganizowanych pod wodzą generała Józefa Dowbora Muśnickiego w samodzielne siły zbrojne w Twoje ręce, jako wybranego przez suwerenny Sejm Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnychˮ.