Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

29 maja 1919

Podporządkowanie Armii Wielkopolskiej Naczelnemu Dowództwu Wojska Polskiego.

Naczelne Dowództwo wydało rozkaz poufny: „Dekretem Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu zostały wojska sformowane w zaborze pruskim podporządkowane Naczelnemu Dowództwu WP. Należy to ogłosić poufnym rozkazem wszystkim dowódcom aż do dowódcy baonu włącznie. Z politycznych powodów jest ogólnie opublikowanie tego zjednoczenia na razie wzbronioneˮ.