Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

6 czerwca 1919

Wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze zajętym przez wojska powstańcze.

Dekretem Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z 6 czerwca wprowadzono został stan wyjątkowy na obszarze podlegającym władzy Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej. W pasie przyfrontowym do 20 km władzę cywilna podporządkowano władzy wojskowej.