Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

1 sierpnia 1919

Ustawa o tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej.

Art. 1 stwierdzał: „Ziemie b[yłej] dzielnicy pruskiej, które z mocy postanowień Traktatu Wersalskiego z dnia 28 czerwca 1919 r. stały się nierozerwalną częścią składową Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają całkowicie władzy organów centralnych Rzeczypospolitej t.j. Sejmu, Naczelnika Państwa i Ministrów”.