Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

15 sierpnia 1919

Pismo Komisariatu do Naczelnego Dowództwa w sprawie przekazania wojsk byłego zaboru pruskiego.

Komisariatu NRL przesłał pismo do Naczelnego Dowództwa WP wraz z dekretem, o przekazaniu wojsk byłego zaboru pruskiego. Dekret nawiązywał do deklaracji z 25 maja skierowanej do Naczelnika Państwa. W myśl przepisów Ustawy z 1 sierpnia formacje wojskowe „pod każdym względem [przekazano –RK] Naczelnemu Dowództwu Wojsk Polskich względnie Ministerstwu Spraw Wojskowychˮ.