Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

20 sierpnia 1919

Dekret Naczelnego Wodza w sprawie podporządkowania Armii Wielkopolskiej.

Na podstawie Ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej, Naczelny Wódz Józef Piłsudski wydał dekret w którym stwierdzano m.in. że siły zbrojne w byłej dzielnicy pruskiej przechodzą pod kompetencje Naczelnego Dowództwa względnie Ministerstwa Spraw Wojskowych. Sprawy związane z organizacją, wyszkoleniem, użyciem wojsk zależą od rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych, a w Poznaniu i Grudziądzu tworzy się Dowództwa Okręgów Generalnych.