Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

25–27 października 1919

Józef Piłsudski w Poznaniu.

Podczas bankietu, który 26 października odbył się w Zamku Cesarskim, Józef Piłsudski wygłosił uroczyste przemówienie na cześć Wielkopolski i Wielkopolan. Zakończył je słowami: Gdy myślę o zadaniach stojących przed Polską, chciałbym wnieść od was do Polski całą waszą namiętność pracy, która by Polskę przeniknęła, dała umiejętność zorganizowania pracy sumiennej, umiejętność pracy uczciwej. W tym głębokim przekonaniu, że Wielkopolanie wniosą do całej Polski tę swoją cnotę, wznoszę toast: Poznań i dzielnica, która tak ciężką walką wytrzymała, a jednakże z niej wyszła moralnie zwycięską – niech żyje!”