Kalendarium

Aktualnie znajdujesz się na:

17 stycznia 1920

Przejmowanie terenów przyznanych Polsce na mocy traktatu wersalskiego.

Zgodnie z rozkazem gen. Józefa Dowbora Muśnickiego z dnia 13 stycznia 1920 r., wojsko polskie rozpoczęło przejmowanie terenów przyznanych Polsce na mocy Traktatu wersalskiego, których nie zdobyły wojska powstańcze. W tym czasie doszło do wymiany ognia pod Gniewkowem.