Powstanie Wielkopolskie 1918-1919

BOLEWICE

Na cmentarzu, znajdującym się przy kościele parafialnym, 20 VIII 2000 r. odsłonięto pomnik powstańców wielkopolskich (proj. Paweł Wierkiewicz)

Więcej
BOLEWICE