Powstanie Wielkopolskie 1918-1919

BRENNO

Na cmentarzu parafialnym, w odległości kilkunastu metrów od siebie znajdują się dwa groby o jednakowych lastrykowych nagrobkach w formie krzyża o krótkich ramionach i takich samych płytach. Spoczywają w nich szeregowcy Jan Ozimina (1901-19), zmarły 14 II z ran odniesionych pod Zaborówcem, oraz Franciszek Zawadzki

Więcej
BRENNO