Zbiory muzealne

Zbiory eksponatów (część 1) – Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

 • MPW 00039 - Patent nadania Odznaki Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich kapralowi Franciszkowi Jędrusiakowi z 10 Pułku Strzelców Wielkopolskich, 1922 r.
  MPW 00039 - Patent nadania Odznaki Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich kapralowi Franciszkowi Jędrusiakowi z 10 Pułku Strzelców Wielkopolskich, 1922 r.
 • MPW 00230 - Zdjęcie z okazji Święta Narodowego Francji 14 lipca(?), Poznań pl. Wolności. Gen. Józef Dowbor-Muśnicki i Wojciech Korfanty w towarzystwie oficerów Armii Wielkopolskiej i Armii Francuskiej. Fot. Greger. Poznań 1919 r.
  MPW 00230 - Zdjęcie z okazji Święta Narodowego Francji 14 lipca(?), Poznań pl. Wolności. Gen. Józef Dowbor-Muśnicki i Wojciech Korfanty w towarzystwie oficerów Armii Wielkopolskiej i Armii Francuskiej. Fot. Greger. Poznań 1919 r.
 • MPW 00234 - Pocztówka TG Sokół "Zlot w Poznaniu". Na odwrocie korespondencja w języku polskim, stempel pocztowy z datą 10.11.13, 1913 r.
  MPW 00234 - Pocztówka TG Sokół "Zlot w Poznaniu". Na odwrocie korespondencja w języku polskim, stempel pocztowy z datą 10.11.13, 1913 r.
 • MPW 00234 - Pocztówka TG Sokół "Zlot w Poznaniu". Na odwrocie korespondencja w języku polskim, stempel pocztowy z datą 10.11.13, 1913 r.
  MPW 00234 - Pocztówka TG Sokół "Zlot w Poznaniu". Na odwrocie korespondencja w języku polskim, stempel pocztowy z datą 10.11.13, 1913 r.
 • MPW 00235 - Pocztówka "1818-1918 Dąbrowski" Nakładem Rady Narodowej w Poznaniu, 1918 r.(?)
  MPW 00235 - Pocztówka "1818-1918 Dąbrowski" Nakładem Rady Narodowej w Poznaniu, 1918 r.(?)
 • MPW 00237 - Pocztówka, Koszary Grenadierów, Parada oddziałów saskich ("Parade der Sachsen"), Poznań. Na odwrocie korespondencja w języku niemieckim, stempel pocztowy z datą 5.6.15, 1915 r.
  MPW 00237 - Pocztówka, Koszary Grenadierów, Parada oddziałów saskich ("Parade der Sachsen"), Poznań. Na odwrocie korespondencja w języku niemieckim, stempel pocztowy z datą 5.6.15, 1915 r.
 • MPW 00237 - Pocztówka, Koszary Grenadierów, Parada oddziałów saskich ("Parade der Sachsen"), Poznań. Na odwrocie korespondencja w języku niemieckim, stempel pocztowy z datą 5.6.15, 1915 r.
  MPW 00237 - Pocztówka, Koszary Grenadierów, Parada oddziałów saskich ("Parade der Sachsen"), Poznań. Na odwrocie korespondencja w języku niemieckim, stempel pocztowy z datą 5.6.15, 1915 r.
 • MPW 00238 - Pocztówka, Koszary artylerii pieszej ("Fussartillerie"), Poznań-Sołacz. Na odwrocie korespondencja w języku niemieckim, stempel pocztowy z datą 21.9.17, 1917 r.
  MPW 00238 - Pocztówka, Koszary artylerii pieszej ("Fussartillerie"), Poznań-Sołacz. Na odwrocie korespondencja w języku niemieckim, stempel pocztowy z datą 21.9.17, 1917 r.
 • MPW 00238 - Pocztówka, Koszary artylerii pieszej ("Fussartillerie"), Poznań-Sołacz. Na odwrocie korespondencja w języku niemieckim, stempel pocztowy z datą 21.9.17, 1917 r.
  MPW 00238 - Pocztówka, Koszary artylerii pieszej ("Fussartillerie"), Poznań-Sołacz. Na odwrocie korespondencja w języku niemieckim, stempel pocztowy z datą 21.9.17, 1917 r.
 • MPW 00239 - Pocztówka, Koszary Pionierów, Poznań-Wilda. Na odwrocie korespondencja w języku niemieckim, stempel pocztowy z datą 23.6.16, 1916 r.
  MPW 00239 - Pocztówka, Koszary Pionierów, Poznań-Wilda. Na odwrocie korespondencja w języku niemieckim, stempel pocztowy z datą 23.6.16, 1916 r.
 • MPW 00239 - Pocztówka, Koszary Pionierów, Poznań-Wilda. Na odwrocie korespondencja w języku niemieckim, stempel pocztowy z datą 23.6.16, 1916 r.
  MPW 00239 - Pocztówka, Koszary Pionierów, Poznań-Wilda. Na odwrocie korespondencja w języku niemieckim, stempel pocztowy z datą 23.6.16, 1916 r.
 • MPW 00241 - Dyplom uznania dla Benona Semika za przekazanie 1000 MK na rzecz Komitetu Pomocy Inwalidom Polskim na Województwo Poznańskie. Poznań, 1921 r.(?)
  MPW 00241 - Dyplom uznania dla Benona Semika za przekazanie 1000 MK na rzecz Komitetu Pomocy Inwalidom Polskim na Województwo Poznańskie. Poznań, 1921 r.(?)
 • MPW 00244 - Patent nadania Józefowi Ratajowi odznaki pamiątkowej "Za waleczność" Naczelnej Komendy Straży Ludowej, Poznań 27 grudnia 1919 r.
  MPW 00244 - Patent nadania Józefowi Ratajowi odznaki pamiątkowej "Za waleczność" Naczelnej Komendy Straży Ludowej, Poznań 27 grudnia 1919 r.
 • MPW 00245 - "Lehr und Preufungs-Zeugnis" - poświadczenie nauki zawodu Józefa Rataja, Poznań 11 czerwca 1919 r.
  MPW 00245 - "Lehr und Preufungs-Zeugnis" - poświadczenie nauki zawodu Józefa Rataja, Poznań 11 czerwca 1919 r.
 • MPW 00245 - "Lehr und Preufungs-Zeugnis" - poświadczenie nauki zawodu Józefa Rataja, Poznań 11 czerwca 1919 r.
  MPW 00245 - "Lehr und Preufungs-Zeugnis" - poświadczenie nauki zawodu Józefa Rataja, Poznań 11 czerwca 1919 r.
 • MPW 00252 - Pocztówka "Kościuszko 1817-1917. W stuletnią rocznicę zgonu bohatera Skauci Wielkopolscy", 1917 r.
  MPW 00252 - Pocztówka "Kościuszko 1817-1917. W stuletnią rocznicę zgonu bohatera Skauci Wielkopolscy", 1917 r.
 • MPW 00343 - Komisarz skarbowy Stanisław Myszkowski (trzeci od prawej w dolnym rzędzie), Urząd Celny w Zbąszyniu, ok. 1934 r.
  MPW 00343 - Komisarz skarbowy Stanisław Myszkowski (trzeci od prawej w dolnym rzędzie), Urząd Celny w Zbąszyniu, ok. 1934 r.
 • MPW 00348 - "Lehr und Pruefungs-Zeugnis." - poświadczenie nauki zawodu, 1911 r.
  MPW 00348 - "Lehr und Pruefungs-Zeugnis." - poświadczenie nauki zawodu, 1911 r.
 • MPW 00349 - Zdjęcia oddziału powstańczego przed kościołem w Brodach, pierwszy z lewej Stanisław Myszkowski, grudzień 1918 r.
  MPW 00349 - Zdjęcia oddziału powstańczego przed kościołem w Brodach, pierwszy z lewej Stanisław Myszkowski, grudzień 1918 r.
 • MPW 00351 - Stanisław Myszkowski w mundurze Służby Celnej, l. 30 XX w.
  MPW 00351 - Stanisław Myszkowski w mundurze Służby Celnej, l. 30 XX w.
 • MPW 00407 - Zdjęcie Antoniego Kędziory z czasów służby w Armii Niemieckiej, przed 1918 r.
  MPW 00407 - Zdjęcie Antoniego Kędziory z czasów służby w Armii Niemieckiej, przed 1918 r.
 • MPW 00408 - Książka osobista TPW D. O. K. VII należąca do kaprala Wincentego Adamskiego, 1928 r.
  MPW 00408 - Książka osobista TPW D. O. K. VII należąca do kaprala Wincentego Adamskiego, 1928 r.
 • MPW 00408 - Książka osobista TPW D. O. K. VII należąca do kaprala Wincentego Adamskiego, 1928 r.
  MPW 00408 - Książka osobista TPW D. O. K. VII należąca do kaprala Wincentego Adamskiego, 1928 r.
 • MPW 00410 - Książeczka Wojskowa Wincentego Adamskiego, l. 20 XX w.
  MPW 00410 - Książeczka Wojskowa Wincentego Adamskiego, l. 20 XX w.
 • MPW 00410 - Książeczka Wojskowa Wincentego Adamskiego, l. 20 XX w.
  MPW 00410 - Książeczka Wojskowa Wincentego Adamskiego, l. 20 XX w.
 • MPW 00410 - Książeczka Wojskowa Wincentego Adamskiego, l. 20 XX w.
  MPW 00410 - Książeczka Wojskowa Wincentego Adamskiego, l. 20 XX w.
 • MPW 00410 - Książeczka Wojskowa Wincentego Adamskiego, l. 20 XX w.
  MPW 00410 - Książeczka Wojskowa Wincentego Adamskiego, l. 20 XX w.
 • MPW 00410 - Książeczka Wojskowa Wincentego Adamskiego, l. 20 XX w.
  MPW 00410 - Książeczka Wojskowa Wincentego Adamskiego, l. 20 XX w.
 • MPW 00413 - "Marsz czwartaków. Powstańców Wlkp. z roku 1918/19", autorstwa Stanisława Pawlaka, wydawca: Koło Czwartaków Powstańców Wlkp. Poznań, l. 30 XX w.
  MPW 00413 - "Marsz czwartaków. Powstańców Wlkp. z roku 1918/19", autorstwa Stanisława Pawlaka, wydawca: Koło Czwartaków Powstańców Wlkp. Poznań, l. 30 XX w.
 • MPW 00413 - "Marsz czwartaków. Powstańców Wlkp. z roku 1918/19", autorstwa Stanisława Pawlaka, wydawca: Koło Czwartaków Powstańców Wlkp. Poznań, l. 30 XX w.
  MPW 00413 - "Marsz czwartaków. Powstańców Wlkp. z roku 1918/19", autorstwa Stanisława Pawlaka, wydawca: Koło Czwartaków Powstańców Wlkp. Poznań, l. 30 XX w.
 • MPW 00413 - "Marsz czwartaków. Powstańców Wlkp. z roku 1918/19", autorstwa Stanisława Pawlaka, wydawca: Koło Czwartaków Powstańców Wlkp. Poznań, l. 30 XX w.
  MPW 00413 - "Marsz czwartaków. Powstańców Wlkp. z roku 1918/19", autorstwa Stanisława Pawlaka, wydawca: Koło Czwartaków Powstańców Wlkp. Poznań, l. 30 XX w.
 • MPW 00413 - "Marsz czwartaków. Powstańców Wlkp. z roku 1918/19", autorstwa Stanisława Pawlaka, wydawca: Koło Czwartaków Powstańców Wlkp. Poznań, l. 30 XX w.
  MPW 00413 - "Marsz czwartaków. Powstańców Wlkp. z roku 1918/19", autorstwa Stanisława Pawlaka, wydawca: Koło Czwartaków Powstańców Wlkp. Poznań, l. 30 XX w.
 • MPW 00415 - Legitymacja Jana Koluśniewskiego uprawniająca do noszenia odznaczenia "Krzyża Ochotniczego Partyzantskiego za 1918-1920 r.", 1934 r.
  MPW 00415 - Legitymacja Jana Koluśniewskiego uprawniająca do noszenia odznaczenia "Krzyża Ochotniczego Partyzantskiego za 1918-1920 r.", 1934 r.
 • MPW 00416 - Statut Towarzystwa Byłych Żołnierzy 68 Pułku Piechoty (10 Pułku Strzelców Wielkopolskich), 1931 r.
  MPW 00416 - Statut Towarzystwa Byłych Żołnierzy 68 Pułku Piechoty (10 Pułku Strzelców Wielkopolskich), 1931 r.
 • MPW 00416 - Statut Towarzystwa Byłych Żołnierzy 68 Pułku Piechoty (10 Pułku Strzelców Wielkopolskich), 1931 r.
  MPW 00416 - Statut Towarzystwa Byłych Żołnierzy 68 Pułku Piechoty (10 Pułku Strzelców Wielkopolskich), 1931 r.
 • MPW 00416 - Statut Towarzystwa Byłych Żołnierzy 68 Pułku Piechoty (10 Pułku Strzelców Wielkopolskich), 1931 r.
  MPW 00416 - Statut Towarzystwa Byłych Żołnierzy 68 Pułku Piechoty (10 Pułku Strzelców Wielkopolskich), 1931 r.
 • MPW 00416 - Statut Towarzystwa Byłych Żołnierzy 68 Pułku Piechoty (10 Pułku Strzelców Wielkopolskich), 1931 r.
  MPW 00416 - Statut Towarzystwa Byłych Żołnierzy 68 Pułku Piechoty (10 Pułku Strzelców Wielkopolskich), 1931 r.
 • MPW 00416 - Statut Towarzystwa Byłych Żołnierzy 68 Pułku Piechoty (10 Pułku Strzelców Wielkopolskich), 1931 r.
  MPW 00416 - Statut Towarzystwa Byłych Żołnierzy 68 Pułku Piechoty (10 Pułku Strzelców Wielkopolskich), 1931 r.
 • MPW 00416 - Statut Towarzystwa Byłych Żołnierzy 68 Pułku Piechoty (10 Pułku Strzelców Wielkopolskich), 1931 r.
  MPW 00416 - Statut Towarzystwa Byłych Żołnierzy 68 Pułku Piechoty (10 Pułku Strzelców Wielkopolskich), 1931 r.
 • MPW 00416 - Statut Towarzystwa Byłych Żołnierzy 68 Pułku Piechoty (10 Pułku Strzelców Wielkopolskich), 1931 r.
  MPW 00416 - Statut Towarzystwa Byłych Żołnierzy 68 Pułku Piechoty (10 Pułku Strzelców Wielkopolskich), 1931 r.
 • MPW 00417 - zdjęcie żołnierza Armii Niemieckiej (Jan Koluśniewski?) z Infanterie Regiment Koenig Ludwig III von Bayern (2. Niederschlesisches) Nr.47 (47 Pułk Piechoty (2 Dolnośląski) im. króla Ludwika III Bawarskiego), przed 1914/1918 r.
  MPW 00417 - zdjęcie żołnierza Armii Niemieckiej (Jan Koluśniewski?) z Infanterie Regiment Koenig Ludwig III von Bayern (2. Niederschlesisches) Nr.47 (47 Pułk Piechoty (2 Dolnośląski) im. króla Ludwika III Bawarskiego), przed 1914/1918 r.
 • MPW 00417 - zdjęcie żołnierza Armii Niemieckiej (Jan Koluśniewski?) z Infanterie Regiment Koenig Ludwig III von Bayern (2. Niederschlesisches) Nr.47 (47 Pułk Piechoty (2 Dolnośląski) im. króla Ludwika III Bawarskiego), przed 1914/1918 r.
  MPW 00417 - zdjęcie żołnierza Armii Niemieckiej (Jan Koluśniewski?) z Infanterie Regiment Koenig Ludwig III von Bayern (2. Niederschlesisches) Nr.47 (47 Pułk Piechoty (2 Dolnośląski) im. króla Ludwika III Bawarskiego), przed 1914/1918 r.
 • MPW 00418 - zdjęcie dwóch żołnierzy Armii Niemieckiej (na zdjęciu Jan Koluśniewski?). Na naramiennikach oznaczenia pułkowe: "K" - "Kraftfahr Bataillon" (Batalion Samochodowy); "L"(?) - prawdopodobnie: "Infanterie Regiment Koenig Ludwig III von Bayern (2. Niederschlesisches) Nr.47" (47 Pułk Piechoty (2 Dolnośląski) im. króla Ludwika III Bawarskiego), przed 1918 r.
  MPW 00418 - zdjęcie dwóch żołnierzy Armii Niemieckiej (na zdjęciu Jan Koluśniewski?). Na naramiennikach oznaczenia pułkowe: "K" - "Kraftfahr Bataillon" (Batalion Samochodowy); "L"(?) - prawdopodobnie: "Infanterie Regiment Koenig Ludwig III von Bayern (2. Niederschlesisches) Nr.47" (47 Pułk Piechoty (2 Dolnośląski) im. króla Ludwika III Bawarskiego), przed 1918 r.
 • MPW 00422 - zdjęcie mężczyzny w garniturze (Jan Koluśniewski?), przed 1914 r.
  MPW 00422 - zdjęcie mężczyzny w garniturze (Jan Koluśniewski?), przed 1914 r.
 • MPW 00422 - zdjęcie mężczyzny w garniturze (Jan Koluśniewski?), przed 1914 r.
  MPW 00422 - zdjęcie mężczyzny w garniturze (Jan Koluśniewski?), przed 1914 r.
 • MPW 00426 - Legitymacja nadania Janowi Koluśniewskiemu odznaki pamiątkowej 68 Pułku Piechoty (10 Pułku Strzelców Wielkopolskich), l. 20/30 XX w.
  MPW 00426 - Legitymacja nadania Janowi Koluśniewskiemu odznaki pamiątkowej 68 Pułku Piechoty (10 Pułku Strzelców Wielkopolskich), l. 20/30 XX w.
 • MPW 00428 - Legitymacja Towarzystwa Byłych Żołnierzy 10 Pułku Strzelców Wielkopolskich należąca do Jana Koluśniewskiego, 1930 r.
  MPW 00428 - Legitymacja Towarzystwa Byłych Żołnierzy 10 Pułku Strzelców Wielkopolskich należąca do Jana Koluśniewskiego, 1930 r.
 • MPW 00428_01 - Legitymacja odznaki pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich należąca do Jana Koluśniewskiego, 1934 r. (Uwaga: powtórzono sygnaturę MPW 00428; dla odróżnienia od poprzedniego eskponatu nadano roboczą sygnaturę MPW 00428_01).
  MPW 00428_01 - Legitymacja odznaki pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich należąca do Jana Koluśniewskiego, 1934 r. (Uwaga: powtórzono sygnaturę MPW 00428; dla odróżnienia od poprzedniego eskponatu nadano roboczą sygnaturę MPW 00428_01).
 • MPW 00429 - Druk zawiadamiający o przyjęciu Jana Koluśniewskiego w poczet członków Towarzystwa Byłych Żołnierzy 10 Pułku Strzelców Wielkopolskich (68 Pułk Piechoty), 1930 r.
  MPW 00429 - Druk zawiadamiający o przyjęciu Jana Koluśniewskiego w poczet członków Towarzystwa Byłych Żołnierzy 10 Pułku Strzelców Wielkopolskich (68 Pułk Piechoty), 1930 r.
 • MPW 00430 - Dyplom uznania dla Jana Koluśniewskiego za przekazanie 1000 MK na rzecz Komitetu Pomocy Inwalidom Polskim na Województwo Poznańskie. Poznań, 1921 r.(?)
  MPW 00430 - Dyplom uznania dla Jana Koluśniewskiego za przekazanie 1000 MK na rzecz Komitetu Pomocy Inwalidom Polskim na Województwo Poznańskie. Poznań, 1921 r.(?)
 • MPW 00432 - Dyplom nadania Janowi Koluśniewskiemu odznaki honorowej "Orlęta" za udział w obronie Lwowa w 1919 r. (odznaka i dyplom nadawane osobiście przez gen. Rozwadowskiego). 1919 r.(?)
  MPW 00432 - Dyplom nadania Janowi Koluśniewskiemu odznaki honorowej "Orlęta" za udział w obronie Lwowa w 1919 r. (odznaka i dyplom nadawane osobiście przez gen. Rozwadowskiego). 1919 r.(?)
 • MPW 00433 - Legitymacja nadania Janowi Koluśniewskiemu "Krzyża Waleczności b. Ochotniczej Sprzymierzonej Armii gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza", 1933 r.
  MPW 00433 - Legitymacja nadania Janowi Koluśniewskiemu "Krzyża Waleczności b. Ochotniczej Sprzymierzonej Armii gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza", 1933 r.
 • MPW 00442/02 - Zdjęcie żołnierzy Armii Niemieckiej "Stube 79 5/54". Na odwrocie korespondencja w języku polskim. Zdjęcie-pocztówka zaadresowane do Rewolińskiego "in Freirode bei Lindewerder. Kr. Kolmar i/p (in Posen)", 1913 r. W zbiorach istnieją jeszcze dwie odbitki tego samego zdjęcia o sygnaturach: MPW 00442/01 i MPW 00442/03
  MPW 00442/02 - Zdjęcie żołnierzy Armii Niemieckiej "Stube 79 5/54". Na odwrocie korespondencja w języku polskim. Zdjęcie-pocztówka zaadresowane do Rewolińskiego "in Freirode bei Lindewerder. Kr. Kolmar i/p (in Posen)", 1913 r. W zbiorach istnieją jeszcze dwie odbitki tego samego zdjęcia o sygnaturach: MPW 00442/01 i MPW 00442/03
 • MPW 00443 - Zdjęcie żołnierzy Armii Niemieckiej, prawdopodobnie 1913 r.
  MPW 00443 - Zdjęcie żołnierzy Armii Niemieckiej, prawdopodobnie 1913 r.
 • MPW 00452 - Zdjęcie pamiątkowe z wojny polsko-bolszewickiej, oddział żołnierzy Armii Wielkopolskiej, Żarnawka nad Berezyną, 12 grudnia 1919 r.
  MPW 00452 - Zdjęcie pamiątkowe z wojny polsko-bolszewickiej, oddział żołnierzy Armii Wielkopolskiej, Żarnawka nad Berezyną, 12 grudnia 1919 r.
 • MPW 00453 - zdjęcie Bolesława Rewolińskiego z czasów służby w Armii Niemieckiej, przed 1914 r.
  MPW 00453 - zdjęcie Bolesława Rewolińskiego z czasów służby w Armii Niemieckiej, przed 1914 r.
 • MPW 00455 - Zdjęcie żołnierzy Armii Niemieckiej "Stube: 22, d. 5. Komp. Inftr. Rgt. No. 54. Parole-Heimat Reserve 1914 hat noch 200 Tage" (Pokój: 22. 5 Kompania z 54 Pułku Piechoty. Parol (w rozumieniu hasło) Ojczyzna Rezerwa 1914 ma jeszcze 200 dni", 1914 r.
  MPW 00455 - Zdjęcie żołnierzy Armii Niemieckiej "Stube: 22, d. 5. Komp. Inftr. Rgt. No. 54. Parole-Heimat Reserve 1914 hat noch 200 Tage" (Pokój: 22. 5 Kompania z 54 Pułku Piechoty. Parol (w rozumieniu hasło) Ojczyzna Rezerwa 1914 ma jeszcze 200 dni", 1914 r.
 • MPW 00456 - Zdjęcie żołnierzy Armii Wielkopolskiej, 1 Kompania 2 Baonu Telegraficznego, Poznań Cytadela 1919 r.
  MPW 00456 - Zdjęcie żołnierzy Armii Wielkopolskiej, 1 Kompania 2 Baonu Telegraficznego, Poznań Cytadela 1919 r.
 • MPW 00548/002 (1) - Legitymacja upoważniająca st. szer. Józefa Jędykiewicza (w dokumencie błędne nazwisko Jendykiewicz) do noszenia "Krzyża Walecznych" - (awers), 1921 r.
  MPW 00548/002 (1) - Legitymacja upoważniająca st. szer. Józefa Jędykiewicza (w dokumencie błędne nazwisko Jendykiewicz) do noszenia "Krzyża Walecznych" - (awers), 1921 r.
 • MPW 00548/002 (1) - Legitymacja upoważniająca st. szer. Józefa Jędykiewicza (w dokumencie błędne nazwisko Jendykiewicz) do noszenia "Krzyża Walecznych" - (rewers), 1921 r.
  MPW 00548/002 (1) - Legitymacja upoważniająca st. szer. Józefa Jędykiewicza (w dokumencie błędne nazwisko Jendykiewicz) do noszenia "Krzyża Walecznych" - (rewers), 1921 r.
 • MPW 00551 - Zaświadczenie dotyczące prawa do noszenia przez Józefa Jędykiewicza Odznaki Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich, podpisane przez trzech podporuczników z baonu zapasowego 58 Pułku Piechoty Wlkp., po 1920 r.
  MPW 00551 - Zaświadczenie dotyczące prawa do noszenia przez Józefa Jędykiewicza Odznaki Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich, podpisane przez trzech podporuczników z baonu zapasowego 58 Pułku Piechoty Wlkp., po 1920 r.
 • MPW 00552 - Legitymacja poświadczająca wstąpienie Józefa Jędykiewicza do Wojska Polskiego, 1920 r.
  MPW 00552 - Legitymacja poświadczająca wstąpienie Józefa Jędykiewicza do Wojska Polskiego, 1920 r.
 • MPW 00557 (1) - Tymczasowe zaświadczenie o demobilizacji - st. szer. Józef Jędykiewicz - (awers), 1921 r.
  MPW 00557 (1) - Tymczasowe zaświadczenie o demobilizacji - st. szer. Józef Jędykiewicz - (awers), 1921 r.
 • MPW 00557 (2) - Tymczasowe zaświadczenie o demobilizajci - st. szer. Józef Jędykiewicz - (rewers), 1921 r.
  MPW 00557 (2) - Tymczasowe zaświadczenie o demobilizajci - st. szer. Józef Jędykiewicz - (rewers), 1921 r.

Powiązane informacje