Zbiory muzealne

Zbiory eksponatów (część 2) – Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

 • MAP D II - "Karta ewidencyjna dla jeńców i internowanych", załącznik I. do rozkazu dziennego Dowództwa Głównego Armii Wielkopolskiej nr. 128. z dnia 7 maja 1919 r.
  MAP D II - "Karta ewidencyjna dla jeńców i internowanych", załącznik I. do rozkazu dziennego Dowództwa Głównego Armii Wielkopolskiej nr. 128. z dnia 7 maja 1919 r.
 • MAP D II - "Karta ewidencyjna dla jeńców i internowanych", załącznik I. do rozkazu dziennego Dowództwa Głównego Armii Wielkopolskiej nr. 128. z dnia 7 maja 1919 r.
  MAP D II - "Karta ewidencyjna dla jeńców i internowanych", załącznik I. do rozkazu dziennego Dowództwa Głównego Armii Wielkopolskiej nr. 128. z dnia 7 maja 1919 r.
 • MAP D VII - Dokument Dowództwa Głównego Armii Wielkopolskiej, "Lista żołnierzy I. kursu (z adnotacją stopnia)", załącznik V. do rozkazu D. G. nr. 145. z dnia 29 maja 1919 r.
  MAP D VII - Dokument Dowództwa Głównego Armii Wielkopolskiej, "Lista żołnierzy I. kursu (z adnotacją stopnia)", załącznik V. do rozkazu D. G. nr. 145. z dnia 29 maja 1919 r.
 • MAP D VII - Dokument Dowództwa Głównego Armii Wielkopolskiej, "Lista żołnierzy I. kursu (z adnotacją stopnia)", załącznik V. do rozkazu D. G. nr. 145. z dnia 29 maja 1919 r.
  MAP D VII - Dokument Dowództwa Głównego Armii Wielkopolskiej, "Lista żołnierzy I. kursu (z adnotacją stopnia)", załącznik V. do rozkazu D. G. nr. 145. z dnia 29 maja 1919 r.
 • MPW 130 - List gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego do Stefanii Wańkowiczowej, 12 marca 1919 r.
  MPW 130 - List gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego do Stefanii Wańkowiczowej, 12 marca 1919 r.
 • MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
  MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
 • MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
  MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
 • MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
  MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
 • MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
  MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
 • MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
  MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
 • MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
  MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
 • MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
  MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
 • MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
  MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
 • MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
  MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
 • MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
  MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
 • MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
  MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
 • MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
  MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
 • MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
  MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
 • MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
  MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
 • MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
  MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
 • MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
  MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
 • MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.
  MPW 00313 - Książeczka, "Musztra zastępu, plutonu i drużyny. Dla drużyn skautowych", Poznań 1914 r.

Powiązane informacje