Zbiory muzealne

Zbiory eksponatów (część 3) – Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

 • MPW 00319 - Wykaz osobisty Nr 13805 Józefa Osieckiego.
  MPW 00319 - Wykaz osobisty Nr 13805 Józefa Osieckiego.
 • MPW 00320 - Legitymacja Nr O 26 (917) Odznaki Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich przyznanej wachmistrzowi Józefowi Osieckiemu.
  MPW 00320 - Legitymacja Nr O 26 (917) Odznaki Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich przyznanej wachmistrzowi Józefowi Osieckiemu.
 • MPW 00321 - Poświadczenie udziału Franciszka Grzebiety w Powstaniu Wielkopolskim.
  MPW 00321 - Poświadczenie udziału Franciszka Grzebiety w Powstaniu Wielkopolskim.
 • MPW 00460 - Poświadczenie tymczasowe na nazwisko Józefat Muszyński z Gostynia, upoważniające do noszenia Krzyża Powstańca Broni nr 4614 z 27 XII 1923 roku; Kłedzko, 1923.12.26
  MPW 00460 - Poświadczenie tymczasowe na nazwisko Józefat Muszyński z Gostynia, upoważniające do noszenia Krzyża Powstańca Broni nr 4614 z 27 XII 1923 roku; Kłedzko, 1923.12.26
 • MPW 00462 - Poświadczenie udziału w Powstaniu Wielkopolskim w gnieźnieńskiej kompanii ckm 9. Pułku Strzelców Wielkopolskich i służby w kompanii ckm przy sztabie 67. pp wystawione Józefatowi Muszyńskiemu; Rawicz, 1921.07.08
  MPW 00462 - Poświadczenie udziału w Powstaniu Wielkopolskim w gnieźnieńskiej kompanii ckm 9. Pułku Strzelców Wielkopolskich i służby w kompanii ckm przy sztabie 67. pp wystawione Józefatowi Muszyńskiemu; Rawicz, 1921.07.08
 • MPW 00466 - Świadectwo wojskowe zaświadczające o udziale Józefata Muszyńskiego w walkach na froncie północnym Powstania Wielkopolskiego oraz na froncie litewsko-białoruskim wojny polsko-bolszewickiej, wystawione przez dowódcę kompanii specjlistów 67 pp (9. Pułku Strzelców Wielkopolskich); Rawicz, 1921.08.10
  MPW 00466 - Świadectwo wojskowe zaświadczające o udziale Józefata Muszyńskiego w walkach na froncie północnym Powstania Wielkopolskiego oraz na froncie litewsko-białoruskim wojny polsko-bolszewickiej, wystawione przez dowódcę kompanii specjlistów 67 pp (9. Pułku Strzelców Wielkopolskich); Rawicz, 1921.08.10
 • MPW 00473 - Nominacja Stanisława Muszyńskiego na dowódcę 1. kompanii IV batalionu Straży Ludowej na powiat gnieźnieński, nadana przez komendanta powiatowego Józefa Stalrowskiego [?] i zatwierdzona przez naczelnego komendatna SL Juliana Langego; Gniezno, Poznań,
  MPW 00473 - Nominacja Stanisława Muszyńskiego na dowódcę 1. kompanii IV batalionu Straży Ludowej na powiat gnieźnieński, nadana przez komendanta powiatowego Józefa Stalrowskiego [?] i zatwierdzona przez naczelnego komendatna SL Juliana Langego; Gniezno, Poznań,
 • MPW 00473 - Nominacja Stanisława Muszyńskiego na dowódcę 1. kompanii IV batalionu Straży Ludowej na powiat gnieźnieński, nadana przez komendanta powiatowego Józefa Stalrowskiego [?] i zatwierdzona przez naczelnego komendatna SL Juliana Langego; Gniezno, Poznań,
  MPW 00473 - Nominacja Stanisława Muszyńskiego na dowódcę 1. kompanii IV batalionu Straży Ludowej na powiat gnieźnieński, nadana przez komendanta powiatowego Józefa Stalrowskiego [?] i zatwierdzona przez naczelnego komendatna SL Juliana Langego; Gniezno, Poznań,
 • MPW 00474 - Legitymacja Stanisława Muszyńskiego, członka w randze podporucznika 1. kompanii IV batalionu Straży Ludowej na powiat gnieźnieński; Kłecko, powiat gnieźnieński, 1919.04.09
  MPW 00474 - Legitymacja Stanisława Muszyńskiego, członka w randze podporucznika 1. kompanii IV batalionu Straży Ludowej na powiat gnieźnieński; Kłecko, powiat gnieźnieński, 1919.04.09
 • MPW 00477 - Fotografia stojących na tle altany Józefata Muszyńskiego w mundurze Polskich Sił Zbrojnych b. zaboru pruskiego (tzw. Armii Wielkopolskiej) i jego kolegi szkolnego Banawicza w mundurze Armii Hallera; Kłecko, 1919.08
  MPW 00477 - Fotografia stojących na tle altany Józefata Muszyńskiego w mundurze Polskich Sił Zbrojnych b. zaboru pruskiego (tzw. Armii Wielkopolskiej) i jego kolegi szkolnego Banawicza w mundurze Armii Hallera; Kłecko, 1919.08
 • MPW 00480 - Fotografia Józefata Muszyńskiego (w mundurze) siedzącego na kuchni polowej, na tle budynku, 1. kompanii ckm I batalionu 9. Pułku Strzelców Wielkopolskich i stojących obok żołnierzy kuchni polowej; Miejska Górka, 1919.07
  MPW 00480 - Fotografia Józefata Muszyńskiego (w mundurze) siedzącego na kuchni polowej, na tle budynku, 1. kompanii ckm I batalionu 9. Pułku Strzelców Wielkopolskich i stojących obok żołnierzy kuchni polowej; Miejska Górka, 1919.07
 • MPW 00481 - Fotografia zbiorowa żołnierzy 1. kompanii ckm I batalionu 67. pp z dwoma werblami przy żołnierzach w pierwszym rzędzie, wykonana w dniu patrona pułku; Kruchowo, 1920.04
  MPW 00481 - Fotografia zbiorowa żołnierzy 1. kompanii ckm I batalionu 67. pp z dwoma werblami przy żołnierzach w pierwszym rzędzie, wykonana w dniu patrona pułku; Kruchowo, 1920.04
 • MPW 00487 - Fotografia oddziałów Polskich Sił Zbrojnych b. zaboru pruskiego (tzw. Armii Wielkopolskiej), w mundurach, podczas uroczystości wojskowej; 1919.01.26
  MPW 00487 - Fotografia oddziałów Polskich Sił Zbrojnych b. zaboru pruskiego (tzw. Armii Wielkopolskiej), w mundurach, podczas uroczystości wojskowej; 1919.01.26

Powiązane informacje