Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

BARTKOWIAK Jan


Osoba
BARTKOWIAK Jan
Urodzony
1887
Zmarł
1965
Opis

organizator i dowódca wrzesińskiej kompanii Służby Straży i Bezpieczeństwa. Ur. w Sarbii (ówczesny pow. szamotulski). Po ukończeniu (1901) szkoły powszechnej, wyuczył się kupiectwa i pracował w tym zawodzie. Służbę wojskową odbył w armii niemieckiej (1910-1912). W latach 1912-1914 prowadził sprawy handlowe w dobrach Kurna­towskich w Gościerzynie.

Zmobilizowany do ar­mii niemieckiej (1914-1918), walczył na froncie wsch.; zdemobilizowany został w stopniu plut. W początkach października 1918 r. zorganizował we Wrześni Straż Obywatelską, następnie przy współudziale W. Wiewiórowskiego (17 listopad - 28 grudzień) zorganizował i dowodził wrzesińską kompa­nią Służby Straży i Bezpieczeństwa, z którą 28 grudnia opanował koszary we Wrześni.

Organi­zował i dowodził kompanią zapasową wrzesiń­skiego baonu powstańczego (od 28 grudnia 1918 do 19 kwietnia 1919). Na podstawie Rozkazu dziennego Naczelnej Komendy Straży Ludowej w Poznaniu (z 10 kwietnia 1919) mianowany został komendantem Straży Ludowej na pow. wrzesiński. W pięć tygo­dni zreorganizował Straż Ludową w powiecie tak, że 25 maja 1919 r. liczyła ona 3768 ludzi.

W la­tach 1920-1939 pracował w zawodzie kupieckim we Wrześni oraz Bydgoszczy, gdzie mieszkał w czasie okupacji. Zm. 8 maja 1965 r. w Pozna­niu i tam został pochowany. Był odznaczony Me­dalem Niepodległości, Srebrnym Krzyżem Za­sługi.

Bibliografia
A. Ciszak, Września i powiat wrzesiński w okresie Po­wstania Wielkopolskiego 1918-1919, Września 1968; K. Rzepecki, Powstanie grudniowe, s. 155-157.
Autor wpisu
Bogusław Polak