Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

CODROW Józef


Osoba
CODROW Józef
Urodzony
1894
Zmarł
1919
Opis

dowódca kompanii kcyńskiej, sierż. sztabowy. Ur. 10 stycz­nia 1894 r. w Dąbówku (ówczesny pow. wyrzy­ski), w rodzinie Józefa i Julianny z Szulców. W 1905 r. ukończył szkołę powszechną w Kcyni, a następnie uczęszczał do gimnazjum w Nakle, które ukończył w 1912 r. Należał do Towarzy­stwa Tomasza Zana, a wg T. Jabłońskiego utrzy­mywał kontakty z Polskimi Drużynami Strzelec­kimi w Malopolsce.

W 1912 r. wstąpił do Semina­rium Duchownego w Poznaniu. W 1914 r. jako kleryk został zmobilizowany do armii niemiec­kiej, służył w służbie sanitarnej. W listopadzie 1918 r. w stopniu sierż. sztabowego zdezertero­wał z wojska i udał się do Kcyni, gdzie dołączył do powstańców. 27 grudnia objął dowództwo oddziału kcyńskiego i w walkach o Szubin 8 stycnia 1919 r. wdarł się do miasta, zajmując ulicę Glinnicką oraz stodoły przy szosie bydgoskiej.

Wsku­tek spóźnionego natarcia kompanii S. Sławiń­skiego, oddział jego został otoczony, po­nosząc ciężkie straty. Sam ciężko ranny, podob­nie jak kilku innych powstańców, został zamor­dowany przez Niemców. Pochowano go we wspólnej mogile w Szubinie.

Bibliografia
PSB, t. IV, s. 92-93; B. Polak, Codrow Józef (1894-1919), (w:) Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002, s. 58.
Autor wpisu
Bogusław Polak