Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

BOGUSŁAWSKI Edmund


Osoba
BOGUSŁAWSKI Edmund
Urodzony
1880
Zmarł
1940
Opis

dowód­ca pniewskiego oddziału powstańczego, ppor. Obrony Krajowej. Ur. się 19 października 1880 r. w Podpniewkach (pow. szamotulski), w rodzinie mistrza ślusarskiego Teofila i Marianny z Kijewskich. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Pniewach, pracował w biurze tamtejszego ad­wokata. W 1902 r. służył w armii niemieckiej (46 Pułk Piechoty w Poznaniu). Następnie rozpoczął naukę w zawodzie krawca konfekcji męskiej. Ja­ko krawiec pracował w Berlinie i Poznaniu (do 1910), po czym usamodzielnił się w Pniewach.

Był członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" i Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. 2 VIII 1914 r. został wcielony do armii niemiec­kiej. Początkowo brał udział w walkach we Fran­cji, m.in. pod Verdun, a od l V do 16 VII 1915 r. pod Gorlicami i Przemyślem, gdzie został kontu­zjowany. Po wybuchu rewolucji w Niemczech wrócił do Pniew. 5 I 1919 r., po zorganizowaniu oddziału powstańczego, udał się pod Między­chód.

Objął odcinek frontu od Kamiennej do Kol­na. 16 stycznia prowadził na tym posterunku cięż­kie walki z nieprzyjacielem. Do 27 marca był sierż. sztabowym w l Baonie Grupy Zachodniej. 28 marca został mianowany oficerem Straży Lu­dowej . Od l kwietnia był instruktorem, a od l ma­ja adiutantem przy komendzie Straży Ludowej na pow. Poznań-Miasto, Wschód i Zachód. Następ­nie pełnił funkcję dowódcy 10 kompanii l Pułku Garnizonowego Obrony Krajowej oraz dowódcy 3 baonu tegoż pułku. 2 maja mianowano go ppor. Obrony Krajowej.

Zwolniony do rezerwy (29 III 1921), zamieszkał w miejscowości Wyszecino, gdzie pracował jako urzędnik; naczelnik więzie­nia w Brodnicy (n. Drwęcą).

Zmarł 10 listopada 1940 r. w Bydgoszczy. Był odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Niepod­ległości, Medalem X-lecia Odzyskania Niepod­ległości. Żonaty z Franciszką z Mizgalskich, po­zostawił dzieci: Halinę, Kazimierę i Teofila.

Bibliografia
Z. Kościański, Bogusławski Edmund (1880-1940) (w:) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. IV, red. B. Polak, Poznań 2008, s. 23.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański