Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

CZUBALA Jakub


Osoba
CZUBALA Jakub
Urodzony
1893
Zmarł
1972
Opis

uczestnik wyda­rzeń grudniowych 1918 r. w Poznaniu. Ur. się 14 lipca 1893 r. we wsi Jeziorki (pow. poznań­ski), w rodzinie listonosza Marcina i Marianny z Kowalczyków. Po ukończeniu nauki w zawo­dzie ślusarza-kowala, powołany został w 1914 r. do armii niemieckiej.

W szeregi powstańcze wstąpił w Poznaniu 28 XII 1918 r. Brał udział w rozbrajaniu żołnierzy niemieckich na Dworcu Głównym, a następnie zdobywał koszary przy ul. Grunwaldzkiej i walczył o lotnisko na Ławicy. Przydzielony do 10 Pułku Strzelców Wielkopol­skich w stopniu kpr., brał udział w walkach pod Gołańczą, Kcynią, Szubinem i Rynarzewem. Po likwidacji Armii Wielkopolskiej podjął pracę w PKP, jako ślusarz-kowal w warsztatach kolejo­wych w Poznaniu.

W sierpniu 1939 r. powołany został do 57 Pułku Piechoty. W pierwszej fazie podkuwał konie, naprawiał wozy, a następnie walczył nad Bzurą i w obronie Warszawy. Od li­stopada 1939 r. pracował jako ślusarz na Dworcu Głównym w Poznaniu aż do 1958 r., czasu przejś­cia na emeryturę. Był odznaczony m.in. Srebr­nym Krzyżem Zasługi, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Odznaką Przodujący Kolejarz.

Był żonaty z Mariaż Nizielskich i miał dwóch sy­nów - Józefa (1922) oraz Janusza (1924).

Bibliografia
Z. Kościański, Czubala Jakub (1893-1972) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. IV, red. B. Polak, Poznań 2008, s. 38- 39.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański