Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

WIECZOREK Józef


Osoba
WIECZOREK Józef
Urodzony
1900
Zmarł
1943
Opis

sierżant WP , powstaniec wielkopolski.

Ur. się 15 marca 1900 r. we wsi Wąsowo, powiat Nowy Tomyśl w rodzinie Walentego i Agnieszki z domu Moła. Ukończył szkołę po­wszechną w Wąsowie. W czerwcu 1918 r. powołany został do armii niemieckiej i skierowany do Bojanowa do 19. rez. pułku piechoty, a po sześciotygodniowym po­bycie w garnizonie przeniesiony na front francuski. Zwolniony 30 listopada 1918 r. powrócił do domu rodzinnego. Działalność konspiracyjną zaczął 25 grudnia 1918 r. w Radzie Żołnierskiej przygotowując walkę zbrojną z Niemcami. 6 stycznia 1919 r. wstąpił do oddziału powstańczego Jana Rożka, któ­ry przekształcono później w 6. kompa­nię 7 pułku strzelców wielkopolskich. 11 lutego 1919 r. pod Lewicami został ranny w prawą rękę. Przebywał w szpitalu w Lwówku, później w Pozna­niu, ale niewyleczony na własną prośbę zwolniony wrócił do macierzystego od­działu. Po przemianowaniu 7 stycznia 1920 roku 7. p.s.wlkp. na 61. p.p. wlkp. skierowany został w lutym 1920 r. na front litewsko-białoruski.

Brał z pułkiem udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Został ranny pod Dyneburgiem (obecnie łotewski: Daugavpils). Z dniem 1 marca 1922 r. jako podoficer zawodowy – szef kompanii - otrzymał przydział do 67.p.p. wlkp.. Oddelego­wany w 1932 r. do Rypina do pracy w Powiatowej Komendzie Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego peł­nił tam funkcję podoficera instrukcyjnego PW na powiat rypiński. 27 sierpnia 1939 roku odkomende­rowany do 67. pułku piechoty w Brod­nicy przebył z nim podczas kampanii wrześniowej szlak bojowy od Mełna do bitwy nad Bzurą. Wzięty do niewo­li w okolicy Iłowa przebywał w obozie jenieckim. Zwolniony na przełomie października i listopada 1939 r. powrócił do Rypina, gdzie pracował w biurze. aresztowanych przez gesta­po 19 maja 1943 r. 

Zginął w Toruniu 21 maja tegoż roku. Miejsce pochówku nie jest znane. Poświęcono mu tabli­cę na murze cmentarnym w Brodnicy (ul. Sądowa 5a), należącym do klasztoru oo. franciszkanów.Odznaczony: Medalem Niepodległości (1938),Medalem Dziesięciolecia (1928), Medalem Pa­miątkowym „Za wojnę 1918-1921” (1928), Brązowym Medalem „Za długoletnią służbę’ (1938), oraz od­znakami : honorową „Za rany i kontuzje”, pamiątkową 67. pp , komendancką Przysposobienia Wojskowego.Z małżeństwa zawartego w 1927 r. z Józefą Jakubowską miał dzieci: Halinę (ur.1933r.) i Zbigniewa (1928 r.).

Bibliografia
Z. Kościański, Wieczorek Józef (1900- 1943), (w:) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. XIII, red. B. Polak, Poznań 2016, s. 183-184.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański