Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

JACHMANN Walenty


Osoba
JACHMANN Walenty
Urodzony
1888
Zmarł
1919
Opis

organizator baonu pniewskiego, kpr. Wojska Polskiego. Ur. się 21 stycznia 1888 r. w Pniewach (pow. szamotulski), w rodzinie młynarza Franciszka Ksawerego i Marianny z Kauthów (brat Jana -zob.). Po ukończeniu szkoły ludowej uczył się zawodu stolarza u brata Antoniego; dyplom cze­ladniczy uzyskał 13 X 1906 r.

Był współorgani­zatorem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" na terenie miasta oraz członkiem koła śpiewa­czego. Podczas I wojny światowej powołany do służby czynnej w armii niemieckiej, walczył na froncie od 1914 do 1918 r. Po powrocie z woj­ska, 11 XI 1918 r. przystąpił do tworzenia pniewskiego oddziału Służby Straży i Bezpie­czeństwa, jak również w Podrzewiu, Pobrojewie i Dusznikach.

Skierowany został do Lwówka, gdzie przyczynił się do organizacji nowych od­działów, które wzięły udział w akcji zbąszyńskiej. Poległ 11 stycznia 1919 r., prowadząc powstańców do ataku pod Zbąszyniem. Jego po­grzeb odbył się w Pniewach, w którym wzięła udział cała miejscowa społeczność. Był odzna­czony pośmiertnie Krzyżem Niepodległości (21 VI 1938). Rodziny nie założył.

Bibliografia
Z. Kościański, Jachmann Walenty (1888-1919), (w:) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. IV, red. B. Polak, Poznań 2008, s. 65.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański