Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

NIEMIRA Rudolf


Osoba
NIEMIRA Rudolf
Urodzony
1886
Zmarł
1952
Opis

dowódca I dyonu 1(15) Pułku Artylerii Polowej, generał brygady Wojska Polskiego. Ur. 1.05.1886 w Swięcianach na Wileńszczyźnie, w ziemiańskiej rodzinie Rudolfa i Heleny z Hryniewiczów. Ukończył wileńską szkołę wojskową i studiował ekonomię w Kijowskim Instytucie Handlowym. Od 1911 r. służył w armii rosyjskiej jako artylerzysta.

W listopadzie 1917 r. wstąpił do I Korpusu Pol­skiego w Rosji. W stopniu kapitana dowodził baterią artylerii. W Warsza­wie w listopadzie 1918 r. zgłosił się do Wojska Polskiego. W połowie stycznia 1919 r. skierowano go do Poznania. 20 stycznia objął do­wództwo 1 dywizjonu 1 PAL. Ukończył jego organizację w marcu i wyruszył na front galicyjski, w składzie Grupy Wielkopolskiej gen. D. Konarzewskiego.

6 czerwca 1919 r. awansowano go na podpułkownika. Od października 1919 r. pełnił obowiązki dowódcy, a następnie do 1927 r. dowódcy 1 (15) PAL. 1 lipca 1923 r. awansowany na pułkownika. 1 września 1938 r. przeniesiony w stan spoczynku. We wrze­śniu 1939 r. dowodził Ośrodkiem Wyszkolenia Artylerii Konnej.

Przedostał się do Francji, gdzie został powołany do służby czynnej. Od grudnia 1939 r. do czerwca 1940 r. był dowódcą artylerii dywizyjnej 1 Dywizji Grenadierów. 3 maja 1940 r. mianowany generałem brygady. Od września 1940 r. do października 1945 r. dowodził artylerią 1 Korpusu Wojska Polskiego w Wielkiej Brytanii. Po demo­bilizacji osiadł w Szkocji.

Zmarł 6 sierpnia 1952 r. w Balochmyle (Glasgow) i spoczął na cmentarzu St. Peter’s. Odznaczony był m.in. Orderem Virtuti Militari V kl., Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych (trzykrotnie), Złotym Krzyżem Zasługi. Rodzinę prawdopodobnie za­łożył w Wielkiej Brytanii.

Bibliografia
B. Polak, Niemira Rudolf (1886-1952), (w:) Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002, s. 247-248.
Autor wpisu
Michał Polak