Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

GŁADYSZ Bronisław


Osoba
GŁADYSZ Bronisław
Urodzony
1892
Zmarł
1943
Opis

działacz nie­podległościowy, kapelan 10 Pułku Strzelców Wiel­kopolskich. Ur. 3 września 1892 r. w Sierako­wie (ówczesny pow. międzychodzki), w rodzinie piekarza Antoniego i Teodozji z Sokołowskich. W 1911 r. ukończył gimnazjum w Gnieźnie, a na­stępnie kształcił się w Seminarium Duchownym w Poznaniu i Gnieźnie, gdzie w 1916 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W czasach gimnazjum był aktywnym członkiem Towarzystwa Tomasza Za­na. W 1907 r. przejściowo został wydalony z gim­nazjum za udział w strajku szkolnym.

W latach 1916-1918 wcielono go do armii niemieckiej, jako kapelana 7 Pułku Zapasowego Piechoty. W listopadzie 1918 r. był przewodniczącym Rady Chłopskiej i Żołnierskiej w Szkaradowie (pow. rawicki). Po wybuchu powstania współorganizo­wał oddział ochotników w Szkaradowie. W la­tach 1919-1920 był kapelanem 10 Pułku Strzel­ców Wielkopolskich (68 Pułk Piechoty). Od 1922 r. został proboszczem parafii św. Antoniego w Poznaniu-Starołęce. W 1926 r. ukończył studia filo­logiczne na UP, uzyskując doktorat z filozofii. Od 1928 r. był członkiem PTPN, a od 1932 r. docentem UP. Napisał ponad 50 prac naukowych z dzie­dziny mediewistyki.

Aresztowany 18 lipca 1941 r. przez gestapo, zginął w Gusen 19 czerwca 1943 r. Odznaczony był m.in. Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921.

Bibliografia
PSB, t. VIII, s. 97; I. Basińska, Gładysz Bronisław (1892-1943) (w:) Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002, s. 98-99.
Autor wpisu
Michał Polak