Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

MACIEJEWSKI Julian Walenty


Osoba
MACIEJEWSKI Julian Walenty
Urodzony
1884
Zmarł
?
Opis

orga­nizator Straży Ludowej. Ur. 6.02.1884 w Poznaniu w rodzinie Jana, kupca i powstańca z 1863 r., oraz Ewy z Brylskich. Ukończył 6 klas szkoły wydziałowej z uprawnieniami szkoły śred­niej i uzyskał kwalifikacje kupieckie. Działacz Towarzystwa Gimnastycznego „So­kół”. 3 sierpnia 1914 r. powołany do armii nie­mieckiej. W kwietniu 1918 r., po dłuższej chorobie, został wyreklamowany z wojska i wrócił do Po­znania. Wraz z

W grudniu 1918 r. uczestni­czył w przygotowaniach do przyjazdu I. Paderewskiego. 27 grudnia 1918 r. brał udział w rozbroje­niu niemieckiego odwachu na Starym Rynku, a 29 grudnia przystąpił do obsadzania Strażą Lu­dową poznańskich komisariatów policji pruskiej, która przejęła funkcje policyjne. Maciejewski objął komisariat, a 21 lutego 1919 r. J. Lange mianował go komendan­tem Straży Ludowej na Poznań, pow. Poznań-Wschód i Poznań-Zachód. Na początku maja 1919 r. Do­wództwo Główne powierzyło Maciejewskiemu zorganizowanie IV Batalionu Obrony Krajowej, któ­ry zajął pozycje na linii Miały-Sieraków.

15 kwietnia 1920 r. na własną prośbę przeszedł do służby więziennej. Zweryfikowany w stopniu porucznika. Współorganizator i członek Zarządu Głów­nego Związku Powstańców Wielkopolskich. Po 1939 r. jego losy nie są znane. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, Medalem za Wojnę i in.

Bibliografia
B. Polak, Maciejewski Julian Walenty (1884-?), (w:) Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002, s. 215-216.
Autor wpisu
Michał Polak