Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

MUŚLEWSKI Józef


Osoba
MUŚLEWSKI Józef
Urodzony
1893
Zmarł
1940
Opis

dowódca 1 kompanii śremskiej, agronom, major Wojska Polskiego. Ur. 8.03.1893 w Śremie, w rodzinie Wojciecha, właściciela młyna, i Marii ze Słomińskich. Ukończył średnią szkołę rolniczą w Śremie. 11 listopada 1914 r. został wcielony do armii niemiec­kiej. W 1917 r. mianowany podporucznikiem.

W li­stopadzie 1918 r. wrócił do Śremu. Ja­ko zaprzysiężony członek Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego organizował w mieście i pow. śremskim plutony Służby Straży i Bezpieczeństwa. Na początku grudnia 1918 r. zorganizował 1 kompanię śremską, liczącą 130 ludzi i objął jej dowództwo. W ramach baonu śremskiego jego kompania od 6 stycznia 1919 r. walczyła ofiarnie na froncie zach. pod Zbąszyniem i Strzyżnem. Od 1 lutego na froncie płd. pod Rawiczem, gdzie 10 lutego wy­różnił się w bitwie pod Zieloną Wsią.

Od 22 lu­tego przydzielony do 2 PAL, jako dowódca 5 baterii, a 10 marca przeniesiony do 1 PAL, gdzie objął do­wództwo 2 baterii. 3 czerwca 1919 r. awansowany na porucznika. Dwukrotnie wyru­szał z baterią na front pod Lwów, w grupie generała D. Konarzewskiego. Z 1 (15) PAL brał udział w działaniach wojen­nych 1920 r. 7 listopada 1921 r. przesunięty do sztabu 1 dywizjonu. Zwolniony do rezerwy 13 lutego 1922 r., 7 czerwca awansowany na kapitana, a w 1934 r. awansował na majora rezerwy artylerii.

We wrześniu 1939 r. z rodziną ewakuował się do Lwowa, gdzie 6 kwietnia 1940 r. zmarł na tyfus. Odznaczony był Orderem Virtuti Militari V kl., Krzy­żem Niepodległości, Krzyżem Walecznych, me­dalami i odznakami. Ze związku małżeńskiego z Łucją Reysowską miał dwoje dzieci: Romualda (1926) i Barbarę (1927).

Bibliografia
A. Podsiadły, B. Polak, Muślewki Józef (1893-1940), (w:) Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002, s. 243-244.
Autor wpisu
Michał Polak