Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

BARCIKOWSKI Władysław Leon


Osoba
BARCIKOWSKI Władysław Leon
Urodzony
1902
Zmarł
1941
Opis

powstaniec wielkopolski; członek podziemia antyhitlerowskiego; oficer rezerwy; handlowiec. Ur. się 11 września 1902 roku w Gostyniu. Był synem Mariana Barcikowskiego i Władysławy z domu Dabińskiej; miał dwie siostry: Janinę i Marię. Uczęszczał do gimnazjów w Gostyniu i Lesznie; maturę zdał w 1922 roku w Lesznie. Studiów na wydziale rolniczo-leśnym Uniwersytetu Poznańskiego nie ukończył z przyczyn materialnych.

Jako ochotnik wstąpił 19 stycznia 1919 roku do formującej się kompanii gostyńskiej, która następnie przekształciła się w 6. kompanię 6. pułku strzelców wielkopolskich. Walczył na froncie południowo-zachodnim, w okolicach Ponieca i Leszna (30 stycznia – 18 lutego), w okresie późniejszym przesunięty wraz z kompanią na linię Kopanica-Obra (15 czerwca – 6 lipca). Zwolniony z wojsk wielkopolskich 15 października 1919 roku.

W trakcie wojny polsko-sowieckiej 1920 roku ochotniczo walczył w 214. pułku artylerii pod Brodnicą. 11 grudnia 1924 roku został wcielony do 1. batalionu 17. pułku artylerii polowej. Jako kpr. pchor. 4 lipca 1925 roku ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii w Śremie. 30 września 1926 roku przeniesiony do rezerwy.

Z dniem 1 stycznia 1930 roku został mianowany na ppor. rez. Przed II wojną światową pracował w Bydgoskiej Fabryce Pasów i Artykułów Sportowych, której właścicielem był Walter Krauze. Wziął udział w kampanii wrześniowej 1939 roku jako por. rez. 14. pułku artylerii lekkiej z Poznania. W trakcie okupacji początkowo więziony w Oflagu XVIII C w miejscowości Szpital nad rzeką Drau (w Austrii) , następnie w Oflagu II Woldenberg (Dobiegniew). Wyreklamowany przez W. Krauzego, już 17 października 1940 roku przebywał w Bydgoszczy. Tutaj został zatrudniony w fabryce Leo, przejętej w czasie wojny przez W. Krauze. Zaangażował się w działalność konspiracyjną.

W maju 1941 roku został aresztowany; zamordowany najprawdopodobniej 19. dnia tegoż miesiąca w Bydgoszczy. Kawaler; w armii polskiej wysoko oceniany, znał w mowie i piśmie języki niemiecki i francuski.

Bibliografia
T. Kościański, Barcikowski Władysław Leon, (w:) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. XIII, red. B. Polak, Poznań 2016, s. 17-18.
Autor wpisu
Tomasz Kościański