Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

DOMINIAK Jan


Osoba
DOMINIAK Jan
Urodzony
1893
Zmarł
1947
Opis

starszy wachmistrz. Ur. 23 grudnia 1893 roku w Benicach k. Krotoszyna, w rodzinie rolników Waw­rzyńca i Marianny z Zarembów. Po uk. szk. powszechnej pracował w gospodar­stwie rodziców. 1 X 1913 został powołany do a. niemieckiej i w szeregach 13 p. dra­gonów służył do 15 XII 1918. Walczył na fr. francuskim i rosyjskim. 28 XII 1918 wstąpił do WP, brał udział w powstaniu wlkp.

Z 2 szwadronem 15 p. ul., od sier­pnia 1919 walczył na fr. wsch. 12 VII 1920 pod wsią Drożnia k. Słucka, kiedy dowo­dził szpicą, jego oddział został zaatakowa­ny przez przeważające siły przeciwnika; w walce na bagnety wróg został odparty. Za bezprzykładne bohaterstwo i poświęcenie w tym boju został odznaczony VM 5 kl. nr 3992.

Od 28 XII 1920 uczestniczył w akcji plebiscytowej na Górnym Śląsku, jako kie­rownik placówki. 14 IX 1921 został zwol­niony z wojska i wstąpił do Policji Państwowej, awansując do stopnia starsze­go przodownika Policji Państwowej. Był komendantem posterunków w Zgoranach i Mizoczu. W październiku 1939 areszto­wany w Zdołbunowie przez NKWD; na przełomie marca i kwietnia 1940 przeby­wał w więzieniu w Równem Wołyńskim. Dalsze losy nieznane.

Data śmierci (31 grudnia 1947 r.) ustalo­na przez Sąd Grodzki w Jarocinie 24 II 1949. Odznaczony był m. in.: KW i KZ Za Dzielność. Od 1922 żonaty z Jadwigą Gołębniak, z którą miał dzieci: Zdzisława (ur. 1927) i Ryszarda (ur. 1931).

Bibliografia
E. Tomkowiak, Dominiak Jan (1893-1947), Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, red. B. Polak, T. I, Poznań 2005, s. 46-47.
Autor wpisu
Eligiusz Tomkowiak