Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

SZYFTER Paweł


Osoba
SZYFTER Paweł
Urodzony
1893
Zmarł
1940
Opis

kapitan Wojska Polskiego. Ur. 13.04.1893 w Dopiewie, w rodzinie dzierżawcy ziem­skiego Pawła i Stanisławy z Kopów. W Poznaniu ukończył gimnazjum i podjął studia ekonomiczne i rolnicze. 2 sierpnia 1914 r. został wcielony do armii niemieckiej. Po przeszkoleniu rekruckim skierowany został na front wschodni, a 6 lutego 1916 r. na front zachodni do 5 PAC. Od listopada 1917 r. był urlopowany, aby administrować majątkiem. Od 1 grudnia 1918 r. został członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego, od 27 grudnia przydzielony do dowództwa Okręgu Wojskowego w Poznaniu, przemianowanego na Okręg Wojskowy I (Poznań twierdza). 24 stycznia 1919 r. jako kie­rownik szkoły podoficerskiej został skierowany do formowanego 1 Pułku Strzelców Wielkopol­skich. Od 14 marca do 24 czerwca 1919 r. z pułkiem prze­bywał na froncie galicyjskim, następnie od 26 czerwca do 30 września 1919 r. przydzielony został do 1 Pułku Ułanów. Od 1 grudnia służył w dowództwie fron­tu wielkopolskiego. Od 15 kwietnia 1920 r. był urlopowany (6 mie­sięcy) do administrowania majątkiem. 15 sierpnia przerwał urlop i ochotniczo zgłosił się do 214 PAP. 6 września został przy­dzielony do Dowództwa Okręgu Generalnego Pomorze, a 13 stycznia 1922 r. zwolniony do rezerwy. W 1919 r. mianowany podporucznikiem, 28 lutego 1924 r. zweryfikowano go w stopniu porucznika, a następnie awansowano na kapitana (1930 r.?). Po zwolnieniu do rezerwy dzierżawił majątek państwowy Młynkowo (pow. szamotulski), następnie był dyrektorem Wiel­kopolskich Kółek Rolniczych w Poznaniu, jak również aktywnym członkiem organizacji kom­batanckich. Był instruktorem przysposobienia wojskowego, m.in. częściowo własnym sumptem umunduro­wał oddział Przysposobienia Wojskowego w Szamotułach. Zmobilizowany w 1939 r. do oddziałów zapasowych 14 PAL, po 17 września był wzięty do nie­woli przez oddziały Armii Czerwonej. Zamordowany w Katyniu w 1940 r. Odznaczony był Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (dwukrot­nie), Złotym Krzyżem Zasługi i in. Był żonaty i miał dzieci: Krystynę, Aleksandrę, Zygmunta.

Bibliografia
B. Polak, Szyfter Paweł (1893-1940), (w:) Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002, s. 355-356.
Autor wpisu
Bogusław Polak