Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

KNAST Ignacy Karol


Osoba
KNAST Ignacy Karol
Urodzony
1884
Zmarł
1970
Opis

przedsiębiorca, organizator powstania w Witkowie. Ur. 26 IX w Witkowie, jako syn rzemieślnika Kazimierza. W 1903 r. ukończył gimnazjum w Gnieźnie, a po nim szkołę chemiczno-farmaceutyczną w Lipsku. Do VIII 1914 r. pracował jako farmaceuta w Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. Zmobilizowany do wojska niem. walczył na frontach do lata 1918 r. Prowadził hotel, w którym odbywały się narady miejscowych działaczy narodowych i zwolenników powstania. 12 XI 1918 r. wszedł w skład witkowskiej RRiŻ, a później Powiatowej Rady Ludowej. 7 XII aresztowany przez Heimatschutz, wkrótce zwolniony.

Był uczestnikiem pertraktacji z dowódcą oddziału niem., w wyniku której 29 XII 1918 r. Witkowo stało się wolne. Zaangażowany w formowanie kompanii witkowskiej oraz Straży Ludowej (Obrony Krajowej). Po wojnie prowadził cegielnię, działał w związkach weterańskich, przewodnicząc kołu powstańców wielkopolskich. W k. 1939 r. wysiedlony z rodziną do Generalnego Gubernatorstwa. Po drugiej wojnie światowej wchodził w skład prezydium Miejskiej Rady Narodowej, był prezesem straży pożarnej. W latach 1946-1948 kierował kołem reaktywowanego Związku Powstańców Wielkopolskich, po tym ZBoWiD-u w Witkowie.

Zmarł 3 V 1970 r. i pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu parafii św. Marcina. Żonaty ze Stanisławą Dzieciuchowicz (1894-1968). Odznaczony m.in.: Medalem Niepodległości, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Bibliografia
Knast Ignacy Karol (1884-1970), (w:) J. Karwat, Ziemia Gnieźnieńska w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919. Wybrane aspekty z perspektywy 100 lat, red. G. Musidlak, Gniezno 2018, s. 232-233.
Autor wpisu
Janusz Karwat