Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

STASIAK Ludwik


Osoba
STASIAK Ludwik
Urodzony
1895
Zmarł
1941
Opis

nauczyciel, działacz niepodległościowy, sierż. WP. Ur. 17 VIII 1895 r. w Siedlikowie pow. Ostrzeszów, jako syn rolnika Michała. Maturę uzyskał w Gnieźnie (1915). Należał do aktywnych członków koła TTZ, prowadząc bibliotekę. Był stypendystą Konsystorza Arcybiskupiego w latach 1910-1911. Rozpoczął studia medyczne w Lipsku, lecz 17 VII 1915 r. powołano go do wojska niemieckiego. 23 XII 1918 r. wrócił do Gniezna w stopniu zastępcy oficera (sierż.). 28 XII uczestniczył w zajęciu koszar piechoty, organizował 3 kompanię ochotniczą, której został szefem. Brał udział w walkach o Zdziechową, następnie w bitwie o Szubin (11 I 1919) i kolejnych walkach na froncie północnym. Następnie w akcji plebiscytowej na Górnym Śląsku. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Poznańskim. Pracował jako nauczyciel w Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Wągrowcu. W okresie 14 VIII 1931 – 31 VII 1932 r. pełnił obowiązki dyrektora tego gimnazjum. Od 1938 r. był inspektorem szkolnym w Czarnkowie. Aktywny działacz społeczny, m.in. członek rady miejskiej w Wągrowcu, członek Związku Powstańców Wielkopolskich i Polskiego Związku Zachodniego. W III 1940 r. wysiedlony z rodziną pod Jasło. 8 I 1941 aresztowany za przechowywanie podziemnej prasy. 6 III 1941 wysłany do Oświęcimia. Tam zmarł 23 III 1941 r. Wspomnienia S. z powstania przechowywane są w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie.

Bibliografia
J. Karwat, Stasiak Ludwik (1895-1941), (w:) J. Karwat, Ziemia Gnieźnieńska w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919. Wybrane aspekty z perspektywy 100 lat, red. G. Musidlak, Gniezno 2018, s. 257-258.
Autor wpisu
Janusz Karwat