Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

DOLATA Stanisław


Osoba
DOLATA Stanisław
Urodzony
1896
Zmarł
1919
Opis

powstaniec kom­panii gostyńskiej. Ur. się l kwietnia 1896 r. we wsi Oporówka (pow. leszczyński), w rodzinie rolnika Ignacego i Elżbiety z Małeckich. W cza­sie I wojny światowej służył w marynarce nie­mieckiej. Po powrocie z wojny wstąpił w szeregi powstańcze (XII 1918). Był współorganizatorem kompanii gostyńskiej. Brał udział w walkach m.in. o Kąkolewo i pod Osieczną. Następnie po wcieleniu kompanii do 6 Pułku Strzelców Wiel­kopolskich (III 1919), skierowany został na odci­nek międzychodzki frontu zach. powstania. Był kpr. 6 kompanii tegoż pułku. Podczas utarczki z patrolem niemieckim 25 IX 1919 r. pod Nową Kaliską (ówczesny pow. międzychodzki) został ciężko ranny i w wyniku odniesionych ran zmarł tegoż dnia. Pochowano go 30 września 1919 r. w Krobi (pow. leszczyński), we wspólnym grobie powstańczym. Rodziny nie założył.

Bibliografia
Z. Kościański, Dolata Stanisław (1896-1919), (w:) Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002, s. 69.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański