Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

SKOTARCZAK Antoni


Osoba
SKOTARCZAK Antoni
Urodzony
1888
Zmarł
1932
Opis

współorga­nizator powstania w Rogoźnie, porucznik Wojska Pol­skiego.

Ur. 13.04.1888 w miejscowości Pławno (k. Rogoźna, ówczesny pow. obornicki), w rodzinie rzemieślnika Antoniego i Antoniny z Kamińskich. Uczył się w szkole budowlanej w Poznaniu. W latach 1908-1910 odbył służbę wojskową w armii niemieckiej. Od 1910 r. pracował w Dortmundzie jako kierownik budowy, a 1 września 1914 r. został zmobilizo­wany do 20 pułku piechoty. W maju 1918 r. awansowano go do stopnia sierżanta.

Po wybuchu powstania, od koń­ca grudnia 1918 r. z bratem Wiktorem, A. Biskup­skim i A. Dykiem organizował oddział ochotni­ków. M.in. z 5 na 6 stycznia dowodził plutonem w zajęciu Budzynia przez kompanię rogozińską, następnie zorganizował oddział z miejscowych ochotni­ków. Brał udział w zajęciu Chodzieży (8 stycznia). Z bratem Wikto­rem 16 stycznia wyruszył do zagrożonego Czarn­kowa i odpierał ataki Niemców. Został komendantem załogi Romanowa, przez dwa ty­godnie odpierając ataki Niemców. 3 lutego obaj bracia wrócili na krótko do Rogoźna, gdzie sfor­mowali nową 1 kompanię, liczącą 260 ludzi. Do 27 lutego był sierżantem, szefem kompanii, organi­zując równocześnie 2 kompanię rogozińską, która od 5 lutego stanowiła załogę Budzynia. Walki na tym odcinku trwały do końca marca 1919 r. Według S. Grochowskiego: (Skotarczakowie) Przewodząc swoim kompanom w niezliczonej ilo­ści wypraw, nie tylko okazali się dowódcami wy­dającymi rozkazy; byli przede wszystkim najwyż­szym wcieleniem najlepszych cnót rycerskich i bojowych. Nieustraszonym męstwem pociągali za sobą innych. 15 lutego awansowany na sierżanta sztabowego, a 24 czerwca 1919 r. mianowany podporucznikiem. Od 14 kwietnia objął dowództwo 6 kompanii 4 Pułku Strzelców Wielkopolskich. Od 31 lipca walczył na froncie litewsko-białoruskim jako dowódca 4 kompanii. W szeregach pułku, przemianowanego na 58 Pułk Piechoty, przeszedł cały szlak bojowy. Od 12 listopada 1920 r. do 14 stycznia 1921 r. objął dowództwo 1 baonu 58 Pułku Piechoty. 25 listopada 1920 r. awansowany na porucznika. Od 2 sierpnia 1921 r. dowodził 2 baonem 58 Pułku Piechoty. W 1922 r. przeniesiony został do rezer­wy. Zamieszkał w Poznaniu, gdzie otworzył własną firmę budowlaną.

Zmarł 30 kwietnia 1932 r. w Poznaniu i tam został pochowany. Był odznaczony: Orderem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych, medalami i odznakami. Rodziny nie założył.

Bibliografia
I. Polak, B. Polak, Skotarczak Antoni (1888-1932), (w:) Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002, s. 329-330.
Autor wpisu
Bogusław Polak