Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

PUFAHL Roman


Osoba
PUFAHL Roman
Urodzony
1894
Zmarł
1940
Opis

powstaniec wielkopolski, komandor podporucznik WP, pośmiertnie awansowany w 2007 r. na stopień majora. Ur. 25 stycznia 1894 r. we Lwówku (pow. nowotomyski), w rodzinie Michała i Katarzyny z domu Wi­ze. Ukończył szkołę po­wszechną w Budzyniu, a nast. szkolę przygotowawczą i wstąpił do Seminarium Nauczycielskiego w Rogoźnie. Brał udział w strajku szkolnym. W 1911 r. wstąpił do szkoły podoficerskiej. W 1914 r. służył w niemieckim 49. Pułku Piechoty (6 Pomorski) w Gnieźnie i skierowany został na front zachodni. Uczestniczył w walkach pod Vcrdum (odznaczony Krzyżem Żelaznym II klasy).

W lipcu 1918 r. powrócił do 49 P.P. w Gnieźnie w stopniu chorążego. Wstąpił do POW i od 28 XII 1918 r. brał udział w Powstaniu Wielkopolskim: rozbrajał Niemców w Gnieźnie i uczestniczył w walkach pod Zdziechową. 4 stycznia 1919 r. skierowany do wojsk łączności w Poznaniu (ukończył Kurs Oficerów Łączności w Zgierzu). W lutym 1919 r. dekretem NRL w Poznaniu mianowany zostaje ppor. i w marcu tego roku przydzielony został do Grupy WW gen. Daniela Konarzewskiego w Biedrusku jako oficer łączności.

Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r., wyróżniony za odwagę. Na liście starszeństwa z 1930 r. - kpt. łączności - ze star­szeństwem od 1 czerwca 1919 r.. Z kolei w Roczniku Oficerskim z 1932 r. wykazany wśród kpt. łączności, służył w Dowództwie Wybrzeża Morskiego do 1933 r.. Pod koniec roku przeniesiony do Referatu Łączności w Kierownictwie Marynarki Wojennej (dalej: KMW). Na liście starszeństwa z 1934 r. - kpt. marynarki w Korpusie Rzeczno-Brzegowym - kol. 2/19. Z dniem 19 III 1939 r. awansuje na stopień komandora podporucznika, służy w KMW w Szefostwie Łączności.

5 IX 1939 r. został ewakuowany z KMW na Wołyń, przed Dereżnem odłączył się od pociągu ewakuacyjnego i dostał się do niewoli sowieckiej. Był jeńcem w obozie w Kozielsku. Zamordowany w Katyniu, zwłoki zidentyfikowano (Nr 3708): znaleziono przy nim legitymację oficerską, prawo jazdy, pocztówkę, 3 listy oraz wykaz przebiegu służby wojskowej. Figuruje na liście wywozowej Nr 036/1 z 17 IV 1940 r., zamordowany po 17 IV 1940 r..

Odznaczony: Krzyżem Walecznych (4 x), Medalem Niepod­ległości, Medalem Pamiątkowym za Wojną 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Nie­podległości.

W dniu 2 maja 1932 r. zawarł związek małżeński z Józefiną Jankowską.

Bibliografia
Z. Kościański, PUFAHL Roman (1894-1940), (w:) Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, t. XIII, red. B. Polak, Poznań 2016, s. 148-149.
Autor wpisu
Zdzisław Kościański