Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

ŁUKOWICZ Stefan Szczepan


Osoba
ŁUKOWICZ Stefan Szczepan
Urodzony
1894
Zmarł
1941
Opis

major Wojska Polskiego.

Ur. 26.08.1894 w Dziemianach, (pow. kościerzyński) na Pomorzu, w rodzinie właściciela majątku ziemskiego Jana i Józefy z Butowskich. W Chojnicach ukończył gimna­zjum humanistyczne. W trakcie nauki (1911-1914) należał do Drużyny Strzeleckiej. Od 12 sierpnia 1914 r. do 29 listopada 1918 r. służył w armii nie­mieckiej. 1 grudnia 1918 r. wrócił na Pomorze, organizując na Kaszu­bach Straż Obywatelską. Brał udział w rozbroje­niu kompanii Grenzschutzu w Kościerzynie i placówki w Lipuszu.

Wskutek represji niemieckich, zagrożony aresztowaniem, przekroczył linię demarkacyjną i dotarł do Poznania, gdzie 6 marca 1919 r. ochotniczo zgłosił się do 1 Pułku Ułanów. Z chwilą rozpoczęcia organizacji Dywizji Strzel­ców Pomorskich w stopniu podporucznika brał udział w tworze­niu pułków tej dywizji. Jako oficer łącznikowy z Dywizją Pomorską przy sztabie frontu pomor­skiego brał udział w zajęciu Pomorza w 1920 r. Jako dowódca 3 kompanii ckm., w stopniu porucznika 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty wziął udział w woj­nie 1920 r., odnosząc ranę (3 sierpnia 1920 r.). Po wy­zdrowieniu przeniesiony do 58 Pułku Piechoty, gdzie dowodził kompanią i batalionem (od 25 marca 1932 r.).

Awansowany na kapitana i majora, w 1935 r. został przeniesiony do rezerwy. Zamieszkał w Pozna­niu, gdzie działał w organizacjach b. powstańców wielkopolskich. Autor Historii Organizacji Woj­skowej Pomorza (maszynopis), zaginionej w niewyjaśnionych okolicznościach. Od pierwszych dni okupacji niemieckiej organizował konspirację pod pseudonimami: „Szczepan”, „Pomer”, „Czasz­ka”. Od stycznia do września 1940 r. był Szefem Sztabu Poznańskiego Okręgu Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej.

Aresztowany przez gestapo, został stracony w 1941 r. Odznaczony był Orderem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych oraz medalami i odznakami. Był żonaty, lecz bez­dzietny.

Bibliografia
B. Polak , Łukowicz Stefan Szczepan (1894-1941) (w:) Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002, s. 212-213.
Autor wpisu
Michał Polak