Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - wybór biogramów

CHATLIŃSKI Roman


Osoba
CHATLIŃSKI Roman
Urodzony
1875
Zmarł
1965
Opis

szef kompanii Oddziału Straży i bezpieczeństwa w Pleszewie. Ur. 12 stycznia 1875 r. w Pleszewie w rodzinie Antoniego i Cecylii z domu Kowalskiej. W rodzinnym mieście ukończył szkołę powszechną. Później przez trzy lata uczył się zawodu malarza; został czeladnikiem, następnie mistrzem malarskim. W latach 1898-1914 prowadził własny zakład rzemieślniczy.

Od 1891 r. był członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, gdzie pełnił funkcje naczelnika, następnie podnaczelnika i w końcu sekretarza koła w Pleszewie. W 1914 r. powołany został do armii pruskiej i w stopniu podoficera brał udział w I wojnie światowej. W listopadzie wrócił do rodzinnego miasta i w końcu listopada 1918 r. wstąpił do Oddziału Straży i Bezpieczeństwa w Pleszewie; został szefem 3 kompanii, komendantem miasta i powiatu pleszewskiego. Po zwolnieniu z wojska, 30 czerwca 1920 r. ukończył w Poznaniu kurs aspirantów oficerskich. Później po przeszkoleniu kontrolerem Ubezpieczalni Krajowej w Poznaniu na powiaty Oborniki, Inowrocław, Strzelno i w końcu w Kościerzynie.

W 1934 r z powodu choroby przeszedł na emeryturę. Od 1936 r. mieszkał ponownie w Pleszewie. Był członkiem Związku Powstańców Wielkopolskich i Spółdzielni „Robotnik” w Pleszewie. W grudniu 1940 r. został przez Niemców wysiedlony do Generalnej Guberni i zamieszkał Piotrkowie Trybunalskim. Do Pleszewa wrócił w lutym 1945 r. Należał do Związku Powstańców Wielkopolskich z roku 1918-1919 r.

Zmarł 24 grudnia 1965 r. i pochowany został na cmentarzu w Resku (woj. zachodniopomorskie). Odznaczony Medalem Pamiątkowym Za Wojnę 1918-1921. Był dwukrotnie żonaty: 1. od 1900 r. z Franciszką Bielawską, z którą miał czworo dzieci; 2. z Jadwigą Michałek, z którą miał dwóch synów. Od 1936 r. był wdowcem.

Bibliografia
E. Tomkowiak, Chatliński Roman (1875-1965), (w:) Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, red. B. Polak, T. II, Poznań 2006, s. 27-28,
Autor wpisu
Ewelina Tomkowiak